Menu Sluiten

Klachten over de openbare ruimte of afval

Er bereiken ons met regelmaat klachten over zaken in de openbare ruimte, zoals dat officieel heet. Dat gaat over van alles, zoals

 • parkeeroverlast,
 • onveilige situaties in het verkeer,
 • overhangend groen of
 • slecht groenonderhoud,
 • openbare verlichting,
 • wateroverlast,
 • openbare afvalbakken die niet tijdig geleegd worden,
 • afval dat niet wordt opgehaald,
 • zwerf- en grofvuil bij ondergrondse afvalcontainers,
 • kliko’s die langer dan is toegestaan (max één dag) aan de straat staan
 • enz.

Wij zijn uiteraard een luisterend oor voor de bewoners en horen graag wat er leeft in de wijk, maar wat erg belangrijk is, is dat ook de gemeente en de GAD op de hoogte zijn van uw klachten. Het is daarom van groot belang dat u uw klachten ook meldt bij de gemeente (waar dan een zogenaamde MOR (Melding Openbare Ruimte) wordt aangemaakt) en als het met (ophalen van) adval te maken heeft bij de GAD.
Deze instanties zijn het eerste aanspreekpunt voor het aanpakken van dit soort overlast en het oplossen van de problemen.

Wat ook nog speelt is dat één van de argumenten die we vaak bij de gemeente horen als we iets aankaarten is  “we krijgen er nooit klachten over“. En dat betekent dan vaak dat het probleem voor de gemeente niet bestaat en staan we met lege handen omdat er dan ook niets aan gedaan wordt.

Daarom onze vraag: vertel het niet alleen aan ons (en uw buren en kennissen) maar meld het vooral ook bij de gemeente gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente/ en voor afval bij de GAD gad.nl/contact/.

We horen graag van u of en zo ja welke reactie u krijgt en of het probleem daarna snel wordt opgelost.
Mail uw bevindingen naar info@buurtplatformnaarden.nl