Menu Sluiten

Archief nieuwsberichten

Hieronder kunt u alle oude nieuwsberichten van onze site terugvinden.

Zaterdag 30 september lagen de nog warme gevulde koeken namens bakkerij Tetteroo klaar voor de buurtbewoners die kwamen opschonen. Er was wederom een goede opkomst. Van jong tot wat ouder, de jongste deelnemer slechts 5 jaar en de oudste met de respectabele leeftijd van 84 (!).Iedereen zette zich weer volop in voor een schone buurt. Met handschoenen aan en vuilzak en grijper in de hand de buurt in en na een flink uur terug met volle vuilzakken. Dank aan alle deelnemers.De eerstvolgende opschoondag is op zaterdag 25 november. We verzamelen in de Plataan vanaf 09.30. Het opschonen is van 10-11.30 waarna we gezamenlijk afsluiten met een hapje en drankje.

De werkgroep Sociaal organiseerde dit jaar een burendag voor alle buurtbewoners.
De flyers waren huis aan huis bezorgd, maar helaas gooide het weer roet in het eten.

De dappere buurtbewoners die, tussen de regenbuien door, een bezoekje brachten, konden genieten van de muziek van DJ Rano Rinus en allerlei lekkere hapjes, bereid door Syrische vluchtelingen.

Er was informatie over ons buurtplatform en over het NK Tegelwippen, waaraan de gemeente Gooise Meren meedoet.
Voor de kinderen was er verse popcorn, suikerspinnen en er kon worden geknutseld bij het Kinderwerk. Er zijn mooie kunstwerken gemaakt.

Af en toe komt ons ineens ter ore: ‘Wat gebeurt er toch met ‘het voormalige geiten-weitje?… Er lijkt weinig vooruitgang in te zitten; in de aanleg van het voedselbos.’
Toch gebeurt er elke maand wel degelijk iets! Ook al is het niet altijd direct te zien voor langslopende buurtbewoners, er is inmiddels al heel wat werk verzet om het stuk grond klaar te maken voor aanleg.

Zo hebben we vorige week zondag (10 september) de kas, die zich achterop het terrein bevond, uit elkaar gehaald en opgeslagen voor hernieuwd gebruik. Dit was een behoorlijke klus in de brandende zon, maar ook dit maakt dat we weer een stapje dichterbij de realisatie van het voedselbos zijn gekomen.

Mocht u het nou leuk vinden om af en toe een handje te helpen, horen we dat uiteraard graag; ook al is het af en toe maar een uurtje. Elke tweede zondag van de maand wordt er vanaf 10.30 geklust om er iets moois van te maken voor de hele buurt.

 

Zaterdag 30 september is er weer een gezamenlijke opschoon actie. De inloop in de Plataan is om 09.30. Het opschonen is tussen 10.00 en 11.30 waarna we met wat lekkers afsluiten.

Speciale oproep voor deze ochtend aan ouders en kinderen. Wat helaas opvalt is dat er in de speeltuinen in de buurt regelmatig heel veel zwerfvuil ligt. Bekend is dat als er eenmaal vuil ligt er de neiging is om eigen vuil erbij te gooien.

Goed idee dus om de speeltuinen zwerfafval vrij te maken. En jong geleerd is oud gedaan dus bent u er met uw kinderen bij op zaterdag de 30e om onze buurt weer wat schoner te maken?!

Het opschonen duurt maximaal anderhalf uur maar korter mag zeker ook, elke hulp is welkom.

Buurtplatform KTV organiseert op maandag 9 oktober voor de tweede keer een Wijkcafé in De Plataan. Tijdens de avond “Groen in de Buurt” gaan we met elkaar in gesprek over wederom een belangrijk onderwerp: het belang van groen in onze wijk.

Er komen diverse sprekers aan het woord. Daarnaast zal er een discussie worden gevoerd over het vergroenen van de openbare ruimte in onze buurt.

Het wijkcafé is een terugkerende bijeenkomst over de inrichting en leefbaarheid van onze buurt. De avond wordt georganiseerd door Buurtplatform KTV in samenwerking met de Bibliotheek Gooi+.

Tijdens de eerste editie op 10 juli stonden onder andere verkeer en deelmobiliteit op de agenda.

Kom op 9 oktober naar het KTV Wijkcafé en praat mee over groen in de buurt.

Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Nog net voor het begin van de vakantieperiode vond op 10 juli het eerste KTV Wijkcafé plaats. Een nieuwe activiteit, georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek, waar we ontwikkelingen die van belang zijn voor onze wijken onder de aandacht van alle bewoners willen brengen. En meer nog: waarmee we iedereen willen stimuleren om mee te denken en daadwerkelijk te participeren.

Hieronder een ingekorte, bewerkte versie van een verslag dat in het Naarder Nieuws is verschenen.

Gemeente Gooise Meren maakt werk van herinrichting Tuindorp Keverdijk: “We moeten gebruik maken van de betrokkenheid van buurtbewoners”

Op 10 juli liet, tijdens een door de buurt en de bibliotheek georganiseerde avond over de leefbaarheid van de wijk, wijkwethouder Nico Schimmel blijken samen te willen optrekken met bewoners van Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven.

“Deze buurt staat bekend om de sterke betrokkenheid van bewoners en daar moeten we als gemeente gebruik van maken: we willen samen met bewoners werken aan de leefbaarheid van de wijken. We staan open voor alle goede ideeën en initiatieven”, aldus de wethouder.

Aan initiatieven geen gebrek, zo bleek tijdens de avond in buurtcentrum De Plataan, waar zo’n 40 bewoners op kwamen. Zo onderstreepte een buurtbewoner zonder auto de noodzaak van deelmobiliteit: “Het openbaar vervoer is hier heel beperkt. Zonder auto kan het lastig zijn om snel en efficiënt ergens te komen.” Deelauto’s in de buurt zouden dan uitkomst kunnen bieden. Ook Jesse van den Hoven, klimaatburgemeester van gemeente Gooise Meren, ziet deelmobiliteit als oplossing. In een presentatie liet hij het voorbeeld zien van een Italiaans dorp dat helemaal autovrij werd waardoor mensen de straat opnieuw ontdekten als plek om samen te komen en te spelen.

Een bewoner die sinds 1951 in de buurt woont, herinnerde de aanwezigen in de Plataan eraan dat de Keverdijk vroeger heel groen was: “een echt Tuindorp”.

De volgende editie van het wijkcafé is op 9 oktober in de Plataan.

Vakantieperiode of niet, zondag 13 augustus jl. is weer volop geklust in het Hof van Thijsse.

Waar vorige maand de tegels aan de voorzijde uit de grond zijn gehaald, is dit keer fiks gewerkt in het achterste deel van het Hof. Ook hier zat nog een hele lading tuintegels onder het groen verstopt. Dankzij Neeltje wisten we alle oude paden terug te vinden. Er is enorm gezwoegd en iedereen is blij dat de grootste tegelverplaatsklus achter de rug is. De foto’s spreken voor zich.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u ook helpen om dit stuk grond in onze wijk om te toveren in een Voedselbos? Weet dat iedere 2e zondag van de maand in het Hof gewerkt wordt.

Zondag 10 september a.s. vanaf 11 uur bent u weer van harte welkom! Neem tuingerei en koffie of thee-beker mee en help mee.

Tot ziens in september!

N.a.v. de geplande geluidswal met zonnepanelen langs de A1 aan de kant van het Naarderbos (de noordkant) is er bij de bewoners van, met name de Keverdijk en het Thijssepark, onrust onstaan of dit geen verdere toename van de geluidsoverlast aan de zuidkant van de A1 zal betekenen.

Daarnaast is er de geluidsoverlast van (het optrekkende) verkeer vanaf de nieuwe rotonde bij de Churchillstraat/Rijksweg, die door de direct aanwonenden van de Rijksweg wordt ervaren.

Deze bezorgdheid en de extra overlast is o.a. door de leden van de werkgroep verkeer onder de aandacht gebracht van de politiek en BenW in Naarden. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente een zogenaamde nulmeting gaat doen, om de huidige geluidsbelasting vast te stellen.

Na realisatie van de zonne-geluidswal zal opnieuw een geluidsmeting worden gedaan. Door deze metingen te vergelijken kan een mogelijke toename van de geluidsoverlast worden bepaald.

Maar de nulmeting geeft natuurlijk ook al inzicht of de huidige geluidsoverlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Op basis van het resultaat kan blijken dat maatregelen gewenst of zelfs noodzakelijk zijn.

De geluidsmeting is sinds half juni operationeel. Voor het totaalbeeld zijn er meetpunten geplaatst op de volgende locaties:
1  J.P. Thijssepark 353
2  J.P. Thijssepark 7
3  Huibert van Eijkenstraat 73
4  J.P. Thijssepark 35
5  Kolonel Michaelstraat 83
6  J.P. Thijssepark 211
7  Generaal Kraijenhoffstraat 4

Iedereen kan de actuele geluidssituatie volgen op de volgende zeer informatieve website: sensornet.nl/project/naarden/
Het is zeker de moeite waard om daar regelmatig een kijkje te nemen.

Zaterdag 24 juni was de grote dag: de mozaïekbank werd -onder ruime belangstelling- door Buurtplatform KTV (Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven) geschonken aan de buurt en onthuld door de burgemeester en de wijkwethouder. De afgelopen maanden zijn duizenden kleine gekleurde steentjes op maat geknipt en op het beton geplakt door een enthousiaste groep buurtbewoners. Met engelengeduld hebben ze er vele uren aan gewerkt! Maar het resultaat is er ook naar: een bank die van alle kanten mooi is om naar te kijken! Tot uiteindelijk de mozaïekbank helemaal klaar was! De afgelopen weken stond hij al op zijn definitieve plaats, vóór De Plataan, te stralen in de zon.

Voorafgaand aan de formele onthulling werd door een van de bestuursleden een overzicht gegeven van wat er allemaal wel niet bij kwam kijken voor het zover was. En werden de trekkers van het “project mozaïekbank” (Evelien Dekker en Neeltje Veeken), de ontwerpers van de afbeelding (Sophie Calis, Melanie Samuel en Ellen Wennink) en de vele “plakkers” in het zonnetje gezet. Het plakken was niet alleen een nauwkeurig werkje, maar ook heel gezellig en heel sociaal: mensen die al jaren bij elkaar in de straat woonden, hebben elkaar rondom de bank leren kennen!

Op een fraaie plaquette aan de achterzijde van de bank (net zo mooi en kleurrijk uitgevoerd als de voorzijde) worden de grote sponsors genoemd. Maar daarnaast zijn er vele bijdragen van buurtbewoners ontvangen: een geslaagde crowd-funding! Want dit was en is in alle opzichten een project vóór en dóór de buurt.

Wethouder Nico Schimmel hield een speech waarin hij de waardering van het gemeentebestuur uitsprak voor een project als dit, gericht op het versterken van de sociale structuur in de buurt. En waarin hij zijn bewondering liet blijken voor de mensen die met grote precisie de steentjes op de juiste plaats hadden geplakt, zodat de afbeelding werd wat de ontwerpers bedoeld hadden.

Direct na de ceremoniële onthulling werd de bank ingewijd door burgemeester Han ter Heegde, die een van de particuliere donoren op de bank een kopje koffie met gebak aanbood. Waarna de happening werd afgesloten met foto’s van trekkers, ontwerpers en plakkers.

 

Na het grote succes van vorige jaren wordt ook dit jaar de jaarmarkt op de Keverdijk gehouden en wel op zaterdag 10 juni. Er wordt gehoopt dat er, als vanouds, meer dan 100 kramen worden bezet, zodat het een gezellige dag wordt.

De organisatie doet haar best om er met muziek en vertier voor de jeugd een super dag van te maken. U komt toch ook? De toegang is gratis!

Zaterdag 24 juni gaan we weer gezamenlijk opschonen. Als u in uw buurt rondkijkt zal u zijn opgevallen dat het op een aantal plaatsen hard nodig is. Zeker in het centrum en rond de winkels. En we zijn benieuwd of de invoering van statiegeld op blikjes al effect heeft gehad.

We hopen uiteraard op een hoge opkomst zodat elke straat wordt opgeruimd.

We verzamelen vanaf 09.30 in de Plataan en om 10 uur gaan we van start. Uiterlijk 11.30 ronden we af met een hapje en een drankje in de Plataan.

Aanmelden mag via werkgroepopschonen@buurtplatformnaarden.nl maar gewoon binnenlopen is ook prima. We zien u graag op zaterdag 24 juni.

Het is al weer enige tijd geleden dat we druk zijn geweest in het voedselbos.
Graag willen we zondag 4 juni om 11.00 uur weer aan de gang gaan, er is nog heel veel te doen.

Heeft u zin en tijd om ons weer te helpen  dan horen wij het graag. Wij zorgen weer voor thee en koffie (dus neem een beker mee) ook zal er weer iets te eten zijn.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Groen.

Afgelopen weken zijn 2 van onze buurtkastjes weer terug geplaatst. De kastjes zijn een tijdje weggeweest, omdat de indruk was dat er misbruik werd gemaakt van de kastjes.

Verder waren ze ook wel aan een opknapbeurt toe omdat regen en wind een behoorlijke aanslag op ze had gepleegd. Ze zijn van nieuw glas, nieuw dak en roestvaststalen onderdelen voorzien. Een stevige lik verf maakte alles weer toonbaar.

De gedachte achter de buurtkastjes is dat buurtgenoten die daarvoor de mogelijkheden hebben, af en toe iets delen met hun buurtgenoten die moeite hebben om rond te komen. Omdat er in onze wijken mensen zijn die hiermee geholpen kunnen worden, zijn de kastjes opgeknapt en opnieuw geplaatst.

Het buurtplatform hoopt dat hiermee de mensen, die het echt nodig hebben, weer geholpen kunnen worden.

Op donderdag 6 april was er, in de Plataan, een informatieavond over geluidsmetingen in de wijken Keverdijk en Thijssepark. De zaal zat behoorlijk vol, er was veel belangstelling. Namens de gemeente was wethouder Barbara Boudewijnse aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook het bureau dat de metingen gaat uitvoeren was aanwezig.

De avond begon met uitleg over de metingen en de mogelijke effecten van de geplande geluidswal in het Naarder Woonbos. Deze geluidswal is het gevolg van een burgerinitiatief van de bewoners aldaar. Deze avond was echter niet bedoeld om dat plan te bespreken, we hadden het specifiek over de gevolgen voor onze wijk.

Merkwaardig genoeg heeft Rijkswaterstaat ooit, middels berekeningen, vastgesteld dat er in het Naarderbos maximaal 60dB en in onze wijk max. 65dB overlast mag plaatsvinden. Hierdoor is het noodzakelijk om een geluidsmuur te plaatsen in het Naarderbos. Dit verschil in maximale overlast is onverklaarbaar, zowel door gemeente als deskundigen. Er is een toezegging gedaan, dat uitgezocht zal worden hoe dit tot stand is gekomen, en vooral of dit terecht is.

De metingen in onze wijk zullen een zogenaamde nul-meting zijn. Op verzoek van aanwezigen is een extra meetpunt gekozen, de wethouder heeft dit toegezegd, bij de Van Limburg Stirumlaan. Indien de nul-meting onder het toegestane maximale getal blijft, zal over een paar jaar nogmaals een meting plaatsvinden, om te controleren of de nieuwe geluidswal, met de zonneschermen erop, de geluidsoverlast verhoogd heeft.

Op verzoek van aanwezigen werd ook de termijn van de metingen verlengd, om bij meerdere windrichtingen inzicht in de geluidsoverlast te krijgen.

Afgelopen zondag 16 april zijn we weer druk geweest in het voedselbos, wat is er hard gewerkt, alle bramenstruiken zijn weg waardoor we een goed overzicht hebben van grootte van het terrein.

Dank aan de vrijwilligers die dit weer hebben mogelijk gemaakt.

Zijn er mensen die ook graag willen meehelpen, stuur dan een mailtje naar: connydeprinse@hotmail.com

Een klein groepje enthousiaste buurtbewoners kwam  zaterdag 15 april naar de Plataan voor de opschoondag. Er waren vertrouwde gezichten, enkele nieuwe en zelfs iemand die zich had afgemeld maar toch kwam.

Zien opschonen doet opschonen: een buurtbewoner zag ons met de grijpers en vuilzakken in de weer en bedacht direct om aan te sluiten. Snel zijn vrouw en dochter opgehaald en met z’n drieën aan de gang. Dat is toch super?!

Dankzij de groep opschoners kon de gemeente weer flink wat zwerfafval afvoeren. Dank jullie wel voor de inzet
Sluit u de volgende keer ook aan?

Zaterdag 24 juni is de eerstvolgende opschoondag

Beste buurtbewoners,

Hierbij een herinnering aan de komende Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV, aanstaande maandag (27 maar) is extra belangrijk omdat we dan moeten zien of er voldoende mensen zijn die het bestuur willen komen versterken. In de vorige nieuwsbrief hebben we de noodklok geluid, nadat een paar vertrekkende bestuursleden hadden aangegeven zich helaas niet herkiesbaar te willen stellen.

Gelukkig hebben inmiddels twee betrokken leden van de vereniging aangegeven dat ze zich kandidaat willen stellen. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee.
Maar daarmee is de zaak nog niet helemaal gered: we hebben nog een paar takenpakketten waar we extra menskracht voor nodig hebben. Dus onze oproep is nog steeds van kracht: als u denkt zich nuttig te kunnen maken binnen het bestuur van onze vereniging en daar ook wat tijd voor vrij kunt maken, laat ons dat zo spoedig mogelijk weten! In een oriënterend gesprek kunnen we dan zien wat de mogelijkheden zijn.

Ondanks deze zorgen over het voortbestaan van de vereniging, gaan de activiteiten natuurlijk onverminderd door. En daar zal tijdens de ALV ook het een en ander over gezegd worden. Bijvoorbeeld over de succesvolle eerste “handen uit de mouwendag” voor het voedselbos-in-wording, de Hof van Thijsse. En over de enquête over de zogenaamde “deelmobiliteit”, die natuurlijk nog steeds ingevuld kan worden (zie hieronder). Daarnaast zullen we vooruit blikken naar de informatieavond van de gemeente over geluidsmetingen in onze buurt.

We hopen dus alle lezers van deze Nieuwsbrief aanstaande maandagavond te zien.

Tot dan!

Namens het bestuur,

Saïd Almakroudi, voorzitter

PS: de agenda en vergaderstukken zijn vrijdag 10 maart per email naar alle leden verstuurd. Mocht u niets ontvangen hebben, laat dit dan zsm even weten!

Dus:

Maandag 27 maart 2023 om 20:00 uur, inloop vanaf (19:30 uur), de Algemene Ledenvergadering Buurtplatform KTV.

Locatie: Plataan, Majoor Kampsstraat 3

Beknopte agenda:

Jaarverslag en afronding 2022
Jaarplan en begroting 2023
Situatie bestuur en toekomst Buurtplatform KTV

Doe mee met onderzoek naar deelauto’s

De deelauto wordt steeds populairder. Het aanbod en het gebruik ervan groeit de laatste jaren sterk en steeds meer mensen zien de voordelen van autodelen.

Werkgroep Duurzaam is benieuwd naar de mobiliteitsbehoefte van de bewoners van onze KTV-wijken. Moet er actiever worden ingezet op deelmobiliteit?

Vul hier de korte vragenlijst in!

Het is lente! Dat betekent dat de temperaturen gaan oplopen, de dieren uit hun winterslaap komen, de knoppen aan bomen en planten uitkomen en natuurlijk de lenteschoonmaak. Dat laatste is misschien niet uw favoriet gedachte bij de lente maar wel fijn als alles weer schoon en netjes is.

Dat geldt voor het huis maar zeker ook voor onze buurt.

Zaterdag 15 april gaan we daarom weer gezamenlijk opschonen. Er wordt door ons vooraf een inventarisatie gedaan om te zien waar in de wijken het meeste vuil is zodat we ons daarop kunnen concentreren.
We hopen uiteraard op een hoge opkomst zodat elke straat wordt opgeruimd.

We verzamelen vanaf 09.30 in de Plataan en om 10 uur gaan we van start. Uiterlijk 11.30 ronden we af met een hapje en een drankje in de Plataan.
Aanmelden mag (via werkgroepopschonen@buurtplatformnaarden.nl) maar gewoon binnenlopen is ook prima. We zien u graag op zaterdag 15 april.

 

De laatste Nieuwsbrief staat voor het grootste deel in het teken van de voorbereiding van de komende Algemene Ledenvergadering (ALV).
Een heel belangrijke ALV omdat, zoals het er nu uitziet, de kans groot is dat we dan moeten besluiten om de Vereniging Buurtplatform KTV te gaan opheffen.


Dat zit als volgt. Zoals bekend zijn we al meer dan een jaar op zoek naar nieuwe bestuursleden. Al die tijd hebben we de zaak draaiende gehouden door binnen het bestuur de taken wat te verdelen. Helaas vertrekken straks twee van de huidige bestuursleden. Simpelweg omdat ze, na een aantal jaren bestuurswerk, hun tijd aan andere activiteiten willen en moeten besteden. Zonder versterking wordt het voor de drie resterende bestuursleden onmogelijk om de vereniging gaande te houden. En dus zouden we dan alles moeten stoppen.

Dat is volgens ons erg jammer. Want we hebben de afgelopen jaren iets neergezet met zijn allen. Zie bijvoorbeeld wat er allemaal in onze Nieuwsbrieven voorbij komt. En zie ook de Gooise Meren Vrijwilligersprijs die we begin dit jaar kregen.

We denken natuurlijk al een tijdje na over een mogelijke oplossing. In dat kader hebben we begin dit jaar een bijeenkomst gehad met alle werkgroepsleden om ideeën op te halen. Daar zijn nuttige tips uit voortgekomen (waar we tijdens de ALV ook nog het een en ander over zullen zeggen), maar nog geen werkbare oplossing. Want hoe dan ook: een bestuur als vaste kern is nodig om de boel te coördineren. En dus mensen  die er voldoende tijd in kunnen en willen steken.

Daarom hierbij een LAATSTE OPROEP aan iedereen die een bijdrage wil leveren als bestuurslid om zich te melden (kan bij een van de bestuursleden of via info@buurtplatformnaarden.nl).

We zullen dan op korte termijn contact opnemen voor een gesprek, zodat we van elkaar goed weten wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Daarbij zullen we zeker ook creatief kijken naar hoe de werkzaamheden tussen de bestuursleden onderling en tussen bestuur en werkgroepen verdeeld kunnen  worden.

Tijdens de ALV zullen we de balans opmaken. Gloort er inmiddels een reële mogelijkheid om door te gaan? Of plannen we ter plekke een tweede ALV in om het besluit te nemen de vereniging op te heffen? Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen.

Binnenkort sturen we de agenda en andere vergaderstukken voor de ALV (die plaats zal vinden op 27 maart) rond. Daarin zullen we alles nog eens uitleggen.

En nu maar hopen dat de aanmeldingen binnenstromen!

Namens het bestuur,

Saïd Almakroudi, voorzitter

Al drie jaar wordt er gesproken, én ook is er al veel achter de schermen gebeurd, om het idee van het Voedselbos vorm te geven. Via de nieuwsbrief en de open dag in de Plataan, heeft u de ontwikkelingen hierover kunnen ontvangen.

Op 19 maart aanstaande is het dan eindelijk zo ver dat de handen écht uit de mouwen gestoken mogen worden. En daar hebben we alle handen hard bij nodig!

Concreet betekent het dat we op zondag 19 maart vanaf 11.00 klaar zullen staan met koffie en thee om aan de slag te gaan met de volgende activiteiten:

 • Puinruimen: helaas ligt er het één en ander aan afval op het terrein van het voormalige geitenweitje. Dit afval moet van het terrein afgehaald en verzameld worden
 • Het afbreken van het metalen hek wat zich op het terrein bevindt
 • Het afbreken van één van de twee schuurtjes
 • Het verwijderen en verzamelen van de tegels die op het terrein liggen
 • Snoeiwerkzaamheden

We weten uiteraard niet hoe ver we deze dag zullen komen, maar wel weten we dat vele handen licht werk maken!

…Dus: neem gereedschap, handschoenen en een beetje zonneschijn mee en dan verwachten we dat we een eind kunnen komen.

Mocht u het leuk vinden om bij de verdere aanleg betrokken te worden, kunt u zich aanmelden bij de werkgroep Groen. Ook wanneer u zich verder wilt bekommeren over het groen in de wijk, kunt u bij ons informatie inwinnen.

Locatie: het voormalige geitenweitje naast de Bergman Clinic, achterin het Thijssepark
Datum: zondag 19 maart
Tijd: 11.00
werkgroepgroen@buurtplatformnaarden.nl
info@buurtplatformnaarden.nl

We hopen jullie te zien!!

Iedereen van harte gefeliciteerd met “De Gooise Meren Prijs” die aan ons allemaal is toegekend!


Voor de KTV-ers die aanwezig waren op de Nieuwsjaarreceptie van de Gemeente op 9 januari, was het een grote verrassing dat ze deze vrijwilligers-groepsprijs in ontvangst mochten nemen.

De toekenning is een duidelijk teken vanuit de gemeente dat onze betrokkenheid bij de buurt gezien en gewaardeerd wordt. Vanuit het bestuur hopen we dat het ook een aansporing is voor buurtbewoners die nog geen lid zijn, om zich nu wél aan te sluiten bij ons platform of zich op een andere manier in te zetten voor hun wijk. En wellicht heeft het zelfs een positieve uitstraling naar andere bewonersplatforms in Gooise Meren.

In ieder geval hebben wij als KTV goede voornemens om verder te gaan op het ingeslagen pad en te blijven werken aan veilige, schone, groene en sociale wijken. In dat verband hebben we begin deze week een sessie gehad met een grote groep leden van de werkgroepen en het bestuur om weer eens stil te staan bij wat er wel of niet goed loopt, waar we meer of minder nadruk op moeten leggen en -niet in de minste  plaats- de continuïteit van de vereniging. De avond leverde nuttige suggesties op, waar we tijdens de Algemene Ledenvergadering zeker op terug zullen komen.

De Opschoondag afgelopen zaterdag was weer een mooi voorbeeld van een bijna wonderbaarlijk succes: ondanks de voortdurende regen waren er behoorlijk wat mensen op komen dagen. En er zijn weer behoorlijk wat zakken zwerfvuil bijeengesprokkeld, zoals uit het stukje hieronder blijkt. Een groot compliment voor al deze doorzetters!
Zoals gezegd: de avond met alle werkgroepsleden leverde veel nuttigs op, maar maakte ook weer eens extra duidelijk hoe belangrijk het is dat nieuwe mensen zich melden. Nieuwe vrijwilligers, betrokken buurtbewoners die actief bij willen dragen aan ons Buurtplatform. Als bestuurslid of op een andere manier. Dus hierbij opnieuw een oproep om dat vooral te doen!

Namens het bestuur,
Saïd Almakroudi, voorzitter

Het einde is in zicht!

Na bijna 7 maanden zijn we bijna klaar met het mozaïeken van de bank. Wil je straks je zelf geplakte steentje terug kunnen zoeken op de bank? Kom gezellig even langs!

Tot eind maart hebben we de volgende momenten ingepland:
Donderdagavond 23 maart, 19:00 -21:30
Vrijdagmiddag 24 maart, 13:00 -16:00
Donderdagavond 30 maart, 19.00 – 21.30
Vrijdagmiddag 31 maart, 13:00 -16:00

De verwachting is dat we deze mozaïekmomenten nog nodig zullen hebben. Voor april maken we geen planning. Mogelijk zijn er nog een paar momenten nodig, deze zullen we delen met degene die opgegeven hebben een mail te willen ontvangen en op onze Facebookpagina zetten. Wilt u op de hoogte blijven? Mail naar werkgroepsociaal@buurtplatformnaarden.nl

Daarna gaat het voegen gepland worden en kan de bank naar buiten. Daar kunnen we de volgende keer vast meer over vertellen!

In onze vorige Nieuwsbrief gaven we aan dat de werkzaamheden aan de Burgemeester Jur. Visserlaan toen net van start waren gegaan. Inmiddels zijn deze werkzaamheden – voorlopig – afgerond en ligt de weg er ‘als nieuw’ bij.

Waar wij als Buurtplatform voorafgaand aan deze werkzaamheden op hebben aandrongen is in belangrijke mate gerealiseerd. Los van het noodzakelijke vernieuwen van de beschadigde asfaltlaag zijn er enkele belangrijke wijzigingen aangebracht.

Zo is de straatbreedte met 2 x 40 cm teruggebracht. Dit aan beide zijden, ten gunste van de breedte van de parkeervakken. Het vóór deze aanpassing hinderlijke én gevaarlijke massaal parkeren van auto’s met twee wielen op het fietspad lijkt nu voorbij. De afgelopen weken zagen we dit gelukkig niet meer.

De rijstroken zijn versmald, wat effect moet hebben op de regelmatig veel te hoge snelheid waarmee op de Visserlaan werd gereden. Het terugbrengen van de snelheid moet deels ook worden gerealiseerd door de aangelegde drempel tussen de ingang van de Irene en Marijkeho en de kruising met de Koningin Wilhelminalaan.

Weet u het nog? Afgelopen zaterdag kwam het de hele dag met bakken uit de hemel. Niet echt een dag om de deur uit te gaan laat staan om de troep uit de buurt op te gaan ruimen. Het was dan ook boven verwachting dat er bijna 30 buurtbewoners zijn gekomen om op te schonen. Echte Toppers!

Dat onze buurtgenoten toppers zijn is ook de gemeente Gooise Meren niet ontgaan. Het buurtplatform ontving de Gooise Meren prijs waarbij onder meer het opschonen specifiek werd genoemd.

Voor het buurtplatform is het goed te merken dat er zeer trouwe opschoners zijn maar dat er ook elke keer weer nieuwe gezichten bij zijn. Elke inzet om de buurt schoon te maken en houden wordt zeer gewaardeerd.

Ondanks de regen is onze buurt weer wat schoner; zakken vol vuil zijn er afgevoerd. Dankzij Bakkerij Tetteroo en Plus Robina Bos werden de opschoners getrakteerd op een welverdiende lekkernij.

We hopen dat het zaterdag 15 april beter weer is en we u vanaf 09.30 in de Plataan mogen verwelkomen. Het opschonen start om 10.00.

Vervelend, zeker in deze donkere dagen, zijn de steeds weer terugkerend problemen met de straatverlichting in verschillende straten van de wijk Keverdijk. Het is heel goed en belangrijk dat de bewoners daar MOR (Melding Openbare Ruimte)-meldingen over blijven doen bij de gemeente. Zodoende weten de ambtenaren daar dat het nog steeds niet is opgelost en dat houdt druk op de zaak. Vanuit het Buurtplatform zetten we dit ook steeds weer op de agenda in het overleg met de gemeente.

Voor de duidelijkheid een paar punten op een rij:
Als een of meer straatlantaarns het niet doen: doe altijd een Melding Openbare Ruimte (“MOR-melding”). Dit kan -vrij eenvoudig als u een beetje met een computer uit de voeten kunt- via de website van de gemeente. Deze link brengt u daar:

 • gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente/melden-kapotte-straatverlichting/
  Geef daarbij het nummer van de betreffende lantaarnpaal door. Of, als het om meerdere palen gaat, tenminste het nummer van één lantaarnpaal en een aanduiding hoever het probleem zich uitstrekt.
 • Gaat het om een enkele lantaarnpaal, dan kan (en zal) de gemeente daar in de regel zelf zo snel mogelijk iets aan laten doen.
 • Als het gaat om een groot stuk van een straat, of zelfs meerdere straten, dan kan de gemeente er meestal niet rechtstreeks iets aan doen. Dan is het een zaak van de netbeheerder Liander.
 • Vanzelfsprekend neemt de gemeente dan wél contact op met Liander en gaan zij er druk op zetten om de zaak zo snel mogelijk te repareren. Daarom is het belangrijk om áltijd zo’n MOR-melding te doen: dan weten de ambtenaren op het gemeentehuis tenminste dat er iets aan de hand is en hoe groot het probleem is!
 • De huidige problemen hangen waarschijnlijk samen met een kabelbreuk als gevolg van graafwerkzaamheden. Er is nu een voorlopige voorziening getroffen waardoor een deel van het probleem is verholpen. Maar tussen Kerst en Oud/Nieuw komt een meetwagen om definitief vast te stellen waar de fout zit, zodat die verholpen kan worden.
 
De mozaïekbank wordt steeds mooier. We zijn de agenda voor december aan het vullen met mozaïek momenten.  Het begint al een mooi pronkstuk te worden in de Plataan, onze mozaïekbank. Vele handjes werken eraan, vele gezellige praatjes zijn er al bij en over gemaakt. 

 

Een aantal datums is bekend en hieronder opgenomen. De agenda op onze website houden we zoveel mogelijk actueel.
 
Zeker weten dat er plek is? Meld u aan via werkgroepsociaal@buurtplatformnaarden.nl of kom gezellig langs!

Dag

Moment

Datum

Tijd

Woensdag

middag

28 december

14.00 – 17.00

Vrijdag

middag

30 december

14.00 – 17.00

Zaterdag (onder voorbehoud)

ochtend

7 januari

10.00 – 12.00

Maandag

ochtend

9 januari

9.15 – 12.00

Donderdag

avond

12 januari

19.15 – 22.00

Donderdag

avond

19 januari

19.15 – 22.00

Maandag

ochtend

23 januari

9.15 – 12.00

Woendag

avond

25 januari

19.15 – 22.00

Vrijdag

middag

27 januari

13.00 – 16.00

Maandag

avond

30 januari

19.15 – 22.00

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Zoals in de inleiding van de nieuwsbrief al aangegeven werd de start van de werkzaamheden op  de Burgemeester Jur. Visserlaan nog geen week van tevoren aangekondigd. Daardoor werden ook wij verrast en konden we in de vorige Nieuwsbrief geen vooraankondiging plaatsen. Maar in de voorbereidingsfase hebben we wel diverse keren overleg gehad met zowel ambtenaren als politiek van de gemeente Gooise Meren.

Daarbij was onze insteek steeds: breng de (veel te hoge) snelheid omlaag, maak de voetgangersoversteekplaats veiliger en zorg dat het illegaal parkeren van auto’s op het fietspad wordt tegengegaan. Het ligt voor de hand dat als het asfalt aan vervanging toe is dat dit soort wensen meteen worden meegenomen.

Zo’n vraag lijkt een open deur. Maar niets is minder waar. Het blijkt steeds weer lastig om, binnen de kaders van de langetermijnplanning van allerlei werkzaamheden die de Gemeente in de openbare ruimte wil laten uitvoeren, op het juiste moment zo’n punt te maken. Vaak is het heel lang “te vroeg” in de planfase. En dan plotseling is het “te laat” om nog iets te veranderen.

Gelukkig lijkt het dit keer goed te zijn gegaan, en we dan zijn dan ook blij met het constructieve overleg dat we met de wethouder en ambtenaren gehad hebben. De weg wordt nu zo aangelegd dat parkeren op het fietspad verleden tijd is door verbreding van de parkeervakken. Daardoor wordt ook de rijbaan smaller, hetgeen een snelheidsbeperkende werking heeft, nog eens versterkt door de aanleg van een drempel, zodat men zich hopelijk echt aan de daar geldende maximumsnelheid van 50 km per uur zal gaan houden.

Ook wordt de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de winkels verhoogd en de zichtbaarheid verbeterd. En hopelijk binnenkort voorzien van een VRI (verkeersregelinstallatie, “stoplicht”). Omdat deze in de oorspronkelijke plannen nog niet was opgenomen, moet hier nog budget voor gevonden worden. Maar onze nieuwe wijkwethouder, Nico Schimmel, gaat het plan aan de Raad voorleggen en verwacht dat hier zeker goedkeuring voor gegeven zal worden (immers: dit is een bekend knelpunt, met in de afgelopen jaren een aantal ongelukken en bijna-ongelukken).

We kunnen met elkaar terugkijken op een goed opschoonjaar. Goed bezochte opkomsten met enthousiaste buurtgenoten die de handen uit de mouwen hebben gestoken om onze buurt zwerfafvalvrij te maken. Onze dank is groot!U zult misschien denken, nu al terugkijken, we hebben toch nog een Opschoondag in het verschiet?!

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren dat de geplande Opschoondag van 10 december NIET doorgaat. De reden hiervan is dat het Buurtplatform in 2023 vaker wil opschonen, te beginnen op 14 januari 2023. In 2023 gaan we een extra ronde opschonen, de exacte data zullen we later vermelden.

Voordeel aan beginnen in januari is dat het vuurwerk, dat nog niet door de afstekers zelf is opgeruimd, door ons kan worden weg geprikt, uiteraard gaan we er van uit dat dit slechts om een heel klein deel gaat omdat elke afsteker zelf de verantwoording neemt om het op te ruimen.

We hopen, door vaker een Opschoondag te organiseren en na te denken over een meer efficiënte manier van verdelen van de straten/wijken, onze buurt nog schoner te krijgen.

Dit kunnen we uiteraard niet zonder u, we hopen dan ook dat u een keer met ons meeprikt. Het is niet alleen heel nuttig maar ook gezellig om bijvoorbeeld nader kennis te maken met buurtbewoners.

En dankzij de verschillende buurtwinkels die ons regelmatig verblijden met een lekkernij kunnen we elke Opschoondag ook nog eens fijn afsluiten.

Hopelijk tot in 2023.

Tijdens het 25 jarig jubileum van het buurtplatform, presenteerde de Werkgroep Groen met trots het ontwerp voor het toekomstige voedselbos ‘Hof van Thijsse’.

Bezoekers konden het ontwerp bekijken en de werkgroepleden waren aanwezig voor het verstrekken van tekst en uitleg.

Er werd door veel bezoekers enthousiast gereageerd en er hebben zich ook enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld, waar de werkgroep natuurlijk heel blij mee is. Naast het ontwerp, werd ook het informatiebord onthuld.
Er is de afgelopen tijd door meerdere vrijwilligers hard gewerkt om dit bord te maken. De basis is een oude deur, waar tekst en tekeningen zijn ingebrand. Er is ook ruimte op het bord voor een inwisselbaar vel op A4 formaat, bedoeld om steeds het laatste nieuws mee te kunnen delen aan geïnteresseerde voorbijgangers

Op 10 oktober jl. is het informatiebord officieel geplaatst bij de ingang van het toekomstige voedselbos. Neemt u er vooral eens een kijkje als u in de buurt bent!

Omdat het bestuur van het Buurtplatform KTV steeds meer betrokken wordt bij activiteiten die in de genoemde wijken plaatsvinden, wil het graag uitbreiden met een aantal nieuwe leden. Dit niet alleen om het bestuur te versterken, maar ook om voor continuïteit te zorgen en om (nog) meer te gaan ondernemen.

Er wordt gezocht naar mensen die graag hun handen gebruiken (de doeners) maar ook naar mensen die graag theoretisch aan de slag willen (de denkers) om onze doelstelling te realiseren.

Doelstelling van het buurtplatform KTV:


“De vereniging heeft als doel het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van de wijken Tuindorp Keverdijk, Jac. P. Thijssepark en Vierhoven te Naarden, gemeente Gooise Meren, onder meer doch niet uitsluitend op het gebied van leefbaarheid, leefomgeving en (sociale) veiligheid en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Woont u in één van onze wijken, heeft u een paar uur in de week over, voelt u zich betrokken bij de wijken en haar bewoners, kortom denkt u dat bestuurslid KTV iets voor u is, stuur dan een mail naar info@buurtplatformnaarden.nl
en we nodigen u graag uit voor een informatief gesprek.

Ook als u meer informatie wilt hebben kunt u ons mailen of bellen:

Said Almakroudi (voorzitter)    06 – 4034 6039
Cor Rapati (penningmeester)  035 – 69 485 73

Zaterdag 24 september is er van alles te doen in De Plataan in het kader van Burendag.
Zo zal de werkgroep Groen er zijn om iedereen bij te praten over de Hof van Thijsse.
Het ontwerp ligt op tafel!

Loop gezellig binnen die zaterdagmiddag in De Plataan. De ontwerper van het plan is aanwezig, dus een unieke kans om alles te vragen over het voedselbos wat u altijd al had willen weten maar niet durfde te vragen.

Het klimaatprobleem zien we inmiddels elke dag op het journaal. Van de stikstofproblematiek in ons eigen land, stijgende energiekosten, bosbranden en droogte in heel Europa tot gigantische overstromingen in Pakistan.

Inmiddels weten we dat de mens de grootste veroorzaker is van al dit leed. Op alle fronten moeten we aan de bak. Fossielvrije energie opwekking, beter watermanagement, een circulaire economie, nieuwe duurzame goederen hubs rondom de stad, een natuurinclusief voedselsysteem, etc, etc. Hoe gaan we dit doen? Wat is het perspectief voor boeren, ondernemers en inwoners? Kunnen we hopen dat nieuwe technologie en de politiek voor oplossingen gaan zorgen?

Wat we wel weten is dat er op alle fronten vanuit allerlei hoeken van de samenleving mensen zijn met goede ideëen.  Waarschijnlijk jij en ik! Ook weten we zeker, dat we het met elkaar moeten gaan doen en vooral goed naar elkaar luisteren. Daarom organiseert Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren Duurzaamheidscafés waar we informeel met een kop thee of koffie, met elkaar een mooi en duurzaam perspectief kunnen bouwen.

Kom ook eens langs, puur uit nieuwsgierigheid. Je hoeft geen deskundige te zijn of met een vooropgezet doel te komen, maar doe gewoon mee! De duurzaamheidscafés hebben al zoveel mooie ideeën en initiatieven voortgebracht.
Hopelijk tot snel!

VOLGEND THEMA: een duurzaam voedselsysteem voor boeren, ondernemers en inwoners: wat voor initiatieven en ideeën zijn er in Gooise Meren? Hoe kunnen we de boeren helpen en tegelijkertijd de nieuwe voedselbos- en stadslandbouw boeren ruimte bieden? Hoe gaan we het gevecht tegen de droogte met elkaar aan? Wat is de eiwittransitie eigenlijk en moeten we echt van het vlees af?

• Muiden, maandagavond 12 september, om 19:30 uur in de bieb, Kazernestraat 10.
• Naarden, woensdagavond 14 september, om 19:30 uur in de Plataan.
• Bussum, dinsdagavond 20 september, om 19:30 uur in de bieb.

Aan toegang, koffie en thee zijn geen kosten verbonden.

Zie ook: samensnellerduurzaamgooisemeren.nl/agenda

Eindelijk was er weer een jaarmarkt en vol enthousiasme hebben we daar gestaan om onze Mozaïekbank te promoten, want we hebben het ontwerp kunnen onthullen!

Om een deel van de kosten van de bank te financieren hebben we onze crowdfunding verspreid en een prijsvraag uitgeschreven: Wij vroegen hoe zwaar zal de bank zijn na het mozaïeken?

Wat hebben we daar, in de loop van de dag, grote verschillen in antwoorden op gekregen zeg. De antwoorden varieerden van 475 tot 57.025 kg! Het goede antwoord: de kale bank weegt 1650 kg. Daar komen dan alle mozaïeksteentjes, lijm en voegcement bij. De leverancier schat het resultaat op 1700 kg.  

Finn, de winnaar, noteerde 1750 kg ! Dat kwam het dichtst in de buurt, dus kreeg hij de prijs: een VVV-bon.

Mede dankzij (op alfabetische volgorde):
 
Bakkerij Tetteroo
BandenMaat
De Schakel
Fysiotherapie Naarden
Huisartsenpraktijk Keverdijk
Lakeland Foundation
PLUS Robina Bos
Tandarts L.A. Verbraak
Versa Kinderwerk
VSBfonds
en vele particulieren

Is de crowdfunding een groot succes geworden!

De bank wordt binnenkort geleverd en in De Plataan geplaatst om daar te kunnen mozaïeken. Een aantal buurtbewoners hebben zich aangemeld om steentjes te komen plakken. Afspraken daarover moeten nog gemaakt worden. Aanmeldingen zijn van harte welkom!

Ook zijn we nog op zoek naar enthousiastelingen die de te geven mozaïekworkshop willen volgen om daarna op gezamenlijk af te spreken momenten het mozaïeken willen begeleiden.

De mozaïek workshop hopen we eind augustus/begin september in te kunnen plannen, is in de Plataan en zal van 10.00 tot 16.00 zijn.

Mozaïek momenten worden nog bepaald en gedeeld.

Opgeven kan via info@buurtplatformnaarden.nl.

Wist u dat een bananenschil een jaar op de grond blijft liggen, dat een kauwgompje pas na 20 jaar is afgebroken en een blikje pas na 50 jaar? Des te fijner dat op zaterdag 17 september aanstaande we weer gezamenlijk (met “de hele wereld” want het is dan ook World Clean-up Day) aan de slag gaan in de strijd tegen zwerfafval.

We hopen op een grote opkomst zodat alle straten van de Keverdijk, het Thijssepark en de Vierhoven aangepakt kunnen worden.

De inloop start om 09.30 in de Plataan met een kopje koffie / thee. Na het uitzoeken van een route en het verzamelen van een vuilzak, handschoenen en een vuilgrijper starten we om 10 uur met opschonen. Uiterlijk 11.30 is iedereen weer terug in de Plataan voor een hapje en een drankje.
Aanmelden mag via werkgroepopschonen@buurtplatformnaarden.nl maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!

Beste KTV-leden

Zie je hem al staan? De mozaïekbank die zelf ontworpen is door wijkgenoten en misschien wel mee gemozaïekt door jou?

Bij het multiculturele centrum “De Plataan” in Naarden, komt hij naast de entree in het zonnetje te staan. Een mooie plek om even op adem te kunnen komen of bij te kletsen met andere wijkgenoten.

Het thema is: “Voor iedereen”.

Draag ook je steentje bij!

Buurtplatform KTV, de gebruikers van de Plataan en winkeliers hebben samen al meer dan de helft van de kosten bij elkaar gebracht.
Om het plaatje financieel helemaal rond te krijgen is er via de Regiobank een actie gestart om het resterende bedrag onder de wijkbewoners op te halen.

De actie is te vinden op:
samenvoordebuurt.nl/mozaiekbankdeplataan

Of gebruik de QR code

Wist u dat een bananenschil een jaar op de grond blijft liggen, dat een kauwgompje pas na 20 jaar is afgebroken en een blikje pas na 50 jaar? Des te fijner dat op zaterdag 18 juni aanstaande we weer gezamenlijk aan de slag gaan in de strijd tegen zwerfafval.

We hopen op een grote opkomst zodat alle straten van de Keverdijk, het Thijssepark en de Vierhoven aangepakt kunnen worden.

De inloop start om 09.30 in de Plataan met een kopje koffie. Na het uitzoeken van een route en het verzamelen van een vuilzak, handschoenen en een vuilgrijper starten we om 10 uur met opschonen. Uiterlijk 11.30 is iedereen weer terug in de Plataan voor een hapje en een drankje.
Aanmelden mag via werkgroepopschonen@buurtplatformnaarden.nl maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!

Woensdag 11 mei was het eerste Duurzaamheidscafé na de corona-periode, georganiseerd door SamenSnellerDuurzaam Gooise Meren (SSD) in samenwerking met de bibliotheek en ons.

Het thema was “Groen”, en dus was er een presentatie door Maddie en Janneke vanuit onze werkgroep Groen over de stand van zaken met betrekking tot het voedselbos, de Hof van Thijsse.

Maar ook los van deze presentatie was het een leuke en interessante avond, waar Kees Hogenbirk van SSD iets vertelde over doelstellingen en activiteiten van hun organisatie.

Daarnaast waren er twee enthousiaste jonge boeren uit onze directe omgeving: Tom van de BuffelHoeve (waar je verantwoorde vleespakketten kunt bestellen) en Lucas van Vers van ’t Land (die zuivel-, groente- en fruitboxen levert). Zij vertelden hoe ze hun bedrijven op een milieubewuste wijze runnen, met veel oog voor biodiversiteit, en zo toegang bieden tot lokaal (korte aanvoerlijnen!) geproduceerde voedingsmiddelen.

Tenslotte was er een mooi verhaal van Jaap van de Volkstuindersvereniging Naarden: een groene oase die tegen onze wijken aan gevleid ligt en waar ook al jaren lokaal wordt geproduceerd.

Een aantal interessante links:

 • Boer Tom: BuffelHoeve: vleespakketten.
 • Boer Lucas: Vers van ’t Land: zuivel-, groente- en fruitboxen.
 • Voor lid worden van de Volkstuindersvereniging Naarden: dan kun hier: vtvnaarden.nl.
 • Agenda van Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren: Agenda

Volgende Duurzaamheidscafé is woensdag 15 juni om 19:30 uur in de Plataan

Op 15 mei hebben we de deuren van De Plataan open gezet om het woonkamerfestival binnen te laten met de blues band High Heel Sneakers.
Voetjes zijn van de vloer gegaan en we kijken terug op een geslaagde dag.

Verder zijn we druk bezig met mozaïekbank en het terug laten komen van het jeugdvoetbaltoernooi!

Update mozaïekbank

De plek waar we kunnen mozaïeken is bekend: We mogen aan de slag voor het raam naast de ingang van De Plataan!
Er wordt druk gewerkt aan het ontwerp. Zodra het ontwerp klaar is, kunnen we verdere afspraken maken met de leverancier en kunnen we gaan plannen wanneer de mozaïek momenten zullen zijn.

We zijn al een aardig eind op weg met de met de financiën maar we komen nog wel wat tekort. Daarom start er 1 juni, voor een periode van 6 weken, een crowdfunding die loopt via de Regiobank. Zodra er meer bekend is hoort u dat.
Er is nog € 2500,- nodig en we vragen iedereen om een steentje bij te dragen. Alle beetjes helpen!

Jeugdvoetbaltoernooi

Jarenlang is er een jeugdvoetbaltoernooi georganiseerd op het basketbalveldje aan de B. van Rooijenstraat. Dit was een gezamenlijke organisatie met Versa en de Marokkaanse vereniging. Helaas is deze laatste nu te druk met de nieuwbouw, maar hopelijk sluiten zij volgend jaar ook weer aan.

Het draaiboek is afgestoft, de datum is gepland: 3 juli gaat het plaatsvinden.

Jongeren van 10 tot 18 jaar kunnen zich binnenkort inschrijven. Dit kan als team, maar ook alleen. Wij stellen dan op basis van leeftijd teams samen.

Wilt u die dag helpen als vrijwilliger? Denk aan stand bijhouden, wedstijdsecretariaat, zorgen dat er water voor de spelers bij het veld staat als het te heet is. Maar we hebben ook hulp nodig bij het opbouwen vooraf en weer afbreken en opruimen achteraf. Meld u dan aan via voetbaltoernooiKTV@gmail.com

Het is alom bekend: de aarde warmt op en we moeten met zijn allen heel snel het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Op dit moment gebruiken de meeste mensen voor de verwarming van hun huis nog voornamelijk gas. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de landelijke overheid aan alle gemeenten in Nederland gevraagd een visie te ontwikkelen hoe “van het gas af” te gaan.

Ook Gooise Meren heeft nu zo’n “Transitievisie Warmte” opgesteld. Op basis daarvan zullen concrete plannen ontwikkeld worden hoe wij hier in Gooise Meren, wijk voor wijk, de overstap gaan maken naar een andere bron om onze huizen te verwarmen.

Daar zal natuurlijk in de komende tijd allerlei informatie over verspreid gaan worden. Maar misschien wilt u nu al weten wat dit voor u als bewoner van een van de KTV-wijken gaat betekenen. Denk daarbij aan heel praktische vragen als “loont het voor mij nog de moeite om nu een nieuwe cv-ketel aan te schaffen?”. Of: “wat betekent een wet die tenminste een hybride warmtepomp gaat verplichten voor mij?”

Op dinsdag 31 mei bestaat de mogelijkheid om hier meer over te horen. Heel laagdrempelig, bij u om de hoek, in De Plataan. Om 20 uur zal Karin van Schuppen, de auteur van die Transitievisie Warmte, dan aan onze werkgroep Duurzaam informatie geven. En daar kan een beperkt aantal geïnteresseerde leden van ons Buurtplatform (maximaal ongeveer twintig) bij aanschuiven. In verband met de beperkte ruimte is tevoren opgeven noodzakelijk, uiterlijk 28 mei, via  werkgroepduurzaamheid@buurtplatformnaarden.nl.

Laatste nieuws rond Hof van Thijsse, voedselbos.
Wanneer je nu langs ‘de geitenweide’ loopt, ziet het er maar kaal en verlaten uit. De geiten zijn namelijk inmiddels verhuisd naar Drenthe. Daar hebben ze een heel mooie nieuwe omgeving gekregen. En bij navraag blijkt dat het ze daar goed bevalt.
De aanleg van een voedselbos vergt de nodige stappen en een lange adem.

Recentelijk heeft er, in opdracht van de gemeente, een compleet bodem- en grondwateronderzoek plaatsgevonden.
En de resultaten lijken positief! We wachten nog even op de officiële resultaten maar dan kunnen we aan de slag.

Volgende stap is een goed en gedegen ontwerp. Ook daarin zijn meters gemaakt. Het Initiatievenfonds van Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren, is bereid gevonden om de ontwerpkosten voor ons te financieren.

En we hebben ook een, in voedselbos gespecialiseerde ontwerper gevonden. Arja Helmig van Jatuin. Zij gaat de komende drie maanden met ons aan de slag voor een goed en gedegen ontwerp.

Even een doorkijkje van wat we, in grote lijnen, de zomermaanden verwachten te gaan doen:

 • Plaatsen van informatiebord;
 • In de buurt verzamelen van materialen waarmee we paden kunnen aanleggen en een centrale plek kunnen inrichten;
 • Het overschot aan bramen dat op dit moment nog groeit en bloeit verwijderen.

In dat kader doen we hierbij dan ook een eerste oproep:

Wie kan voor ons (betaald) een informatiebord bouwen?

We hebben al de nodige ideeën paraat maar zoeken nu dus een handige bewoner die daar zijn hand niet voor omdraait.

Ben jij die bewoner?
Bel dan alsjeblieft met Mariska: 06 – 21 13 74 78
of stuur een mail naar werkgroepgroen@buurtplatformnaarden.nl.

Groene groet van werkgroep Groen.

Het is alom bekend: de aarde warmt op en we moeten met zijn allen heel snel het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Op dit moment gebruiken de meeste mensen voor de verwarming van hun huis nog voornamelijk gas. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de landelijke overheid aan alle gemeenten in Nederland gevraagd een visie te ontwikkelen hoe “van het gas af” te gaan.

Ook Gooise Meren heeft nu zo’n “Transitievisie Warmte” opgesteld. Op basis daarvan zullen concrete plannen ontwikkeld worden hoe wij hier in Gooise Meren, wijk voor wijk, de overstap gaan maken naar een andere bron om onze huizen te verwarmen.

Daar zal natuurlijk in de komende tijd allerlei informatie over verspreid gaan worden. Maar misschien wilt u nu al weten wat dit voor u als bewoner van een van de KTV-wijken gaat betekenen. Denk daarbij aan heel praktische vragen als “loont het voor mij nog de moeite om nu een nieuwe cv-ketel aan te schaffen?”.

Dan is daarvoor op dinsdag 31 mei een mogelijkheid. Om 20 uur zal Karin van Schuppen, de auteur van die Transitievisie Warmte, dan aan de leden van onze werkgroep Duurzaam informatie geven. En daar kan een beperkt aantal geïnteresseerde leden (maximaal ongeveer twintig) bij aanschuiven. In verband met de beperkte ruimte is tevoren opgeven noodzakelijk (uiterlijk 24 mei, via werkgroepduurzaamheid@buurtplatformnaarden.nl.

Kom ook eens langs en neem uw kapotte spullen mee, zoals lampen, koffiezet apparaten, stofzuigers, fietsen etc.
Kijken of iets gerepareerd kan worden is om allerlei redenen veel beter dan zomaar weggooien en nieuw kopen en zeker ook goedkoper.
En het is een leuke manier om andere mensen uit de buurt te leren kennen.

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u bij ons terecht in de Plataan van 10 tot 12:00 uur.
De eerstvolgende keer is 2 april.

De werkgroep Verkeer heeft het initiatief genomen tot het houden van een “Verkeers- en veiligheidsschouw” in onze wijken. Bedoeling is te komen tot een inventarisatie van onveilige/te verbeteren verkeerssituaties en deze inventarisatie vervolgens door te nemen/te bezoeken met vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren. Dit uiteraard met de bedoeling dat de aangegeven situaties worden verbeterd/veilig gemaakt.

De schouw krijgt vorm door op zaterdag 9 april met elkaar – fietsend – vooraf opgegeven plekken in de wijken te bezoeken, te beschrijven en aan te geven wat er moet gebeuren om ze veiliger te maken.

Stap 1 is nu om vooraf die plekken te inventariseren en een fietsroute erlangs te plannen.
Daartoe roept  de werkgroep Verkeer u op om onveilige (verkeers-)  situaties in de wijken door te geven:

 1. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar die situatie(s) zich bevindt/bevinden: straat/straten,huisnummers, liefst met fotos erbij
 2. Geef vervolgens aan wat er volgens u moet gebeuren om de situatie veilig(er) te maken.

Nogmaals: het gaat ons om verkeerssituaties maar ook om andere onveilige situaties in de openbare ruimte.

Wil u zaterdagochtend 9 april de situatie persoonlijk toelichten geef dat dan ook aan in uw melding samen met het telefoonnummer waar u op zaterdag tussen 9 en 12 uur te bereiken bent. We bellen u dan zodra we op uw “meldpunt” aankomen.

U kunt uw melding doorgeven via e-mail aan: werkgroepverkeer@buurtplatformnaarden.nl

Duurzaamheidsplatform Samen Sneller Duurzaam (SSD) samen met de werkgroep Duurzaam in De Plataan een Duurzaamheidscafé op woensdag 11 mei van 19:15 tot 21:30 uurIn dit eerste Duurzaamheidscafé staat het thema ‘Groen’ centraal. In het café leer je naast SSD ook de groene initiatieven vanuit ons Buurtplatform kennen! Wat doen wij om Naarden te verduurzamen en vergroenen? En wat doet SSD? Wat kunnen zij voor uw ideeën betekenen?

Duurzaamheid is een groot onderwerp, maar kan ook veel impact hebben op de omgeving waarin je leeft. Benieuwd geworden? SSD is ook donderdag 14 april van 10-12u te vinden in De Plataan om al uw ideeën en vragen te bespreken en behandelen!

Tot woensdag 11 mei in het café!

Maar wát gaat er gebeuren om Thijssepark/Keverdijk te helpen?
De informatiebijeenkomst op 17 februari had de vorm van een “mini-talkshow”: een discussieleider die vragen stelde aan de projectleider van de studie die nu loopt, de verantwoordelijke wethouder (toevallig ook onze wijkwethouder), een tweetal bewoners van de wijk Naarderbos en mensen van RWS (Rijkswaterstaat). Het hele verhaal kort samengevat: er is (in toenemende mate) geluidsoverlast van de A1 ter hoogte van de gemeente Gooise Meren.

En RWS heeft de plicht daar iets aan te doen in het kader van het zogenaamde MJPG (Meerjarenprogramma Geluidssanering). Daarbij gaat het vooral om de geluidsoverlast in de wijk ten noorden van de A1 (Naarderbos). Waarom alleen daar, en niet ook aan de zuidkant? Dat komt omdat voor de wijk Naarderbos een lagere (gunstiger) norm gehanteerd wordt dan voor de wijken Thijssepark en Keverdijk.

Wat is RWS van plan te doen? RWS wil het asfalt over dat stuk van de A1 vervangen door “stil” asfalt. En ze willen een (zacht) geluidsabsorberend scherm plaatsen tussen de snelweg en de woonwijk aan de noordzijde. Dat plan speelt al jaren. Maar de bewoners van het Naarderbos zijn bang dat zo’n geluidsscherm onvoldoende helpt. En daarom hebben zij het initiatief genomen voor een (hogere) geluidswal. De kosten van zo’n wal zijn echter veel hoger dan die voor een geluidsscherm. Daarom is het plan nu om die geluidswal te bekleden met zonnepanelen: de opgewekte energie moet dan de meerkosten gaan dekken.

Zo op het oog een mooi plan. En door sommigen wordt jubelend gesproken van een win-win-win situatie. Maar vanuit Buurtplatform KTV hebben we twijfels: gaan die (harde) zonnepanelen straks geen geluid weerkaatsen zodat de geluidsoverlast voor de wijken aan de zuidkant (Thijssepark en Keverdijk) alleen maar toeneemt? De voorstanders van de zonnegeluidswal menen dat het risico hierop heel klein is omdat die zonnepanelen onder een hoek van 30˚ geplaatst worden: het geluid zou dus naar boven weerkaatsen. Maar vanuit KTV vragen wij ons af of je dat echt met zekerheid kunt zeggen (wat zal bijvoorbeeld het effect zijn als er noordenwind staat?).

En we hebben meer vragen. Want we misgunnen de bewoners van Naarderbos niet dat daar nu iets aan de geluidsoverlast gedaan wordt. Maar, nogmaals, waarom móet RWS van alles doen voor de wijk aan de noordzijde van de A1, maar hóeven ze níets te doen voor de wijken aan de zuidzijde? Dat komt doordat ooit is vastgesteld (door de gemeente!) dat de norm voor de “geluidsbelasting op de gevel” in Naarderbos 60 dB is. Terwijl voor Thijssepark/Keverdijk (en voor heel veel andere plaatsen) een norm van 65 dB geldt.

Om duidelijk te krijgen waarom ooit die keuze (60 daar, 65 hier) gemaakt is heeft het KTV-bestuur een WOB-verzoek bij de gemeente ingediend. Ook tijdens die digitale informatiebijeenkomst werd deze vraag aan de wijkwethouder gesteld: waarom dat verschil in geluidsnorm? Maar het antwoord is nog niet boven tafel.

En die onbegrepen keuze uit het verleden leidt nu dus tot een schrijnend verschil tussen de wijk ten noorden van de A1 en die ten zuiden van de A1.

Daarom willen we vanuit Buurtplatform KTV dat nu toch écht werk gemaakt wordt van de geluidsmeting in onze wijken. Een geluidsmeting waar ook om gevraagd wordt in een motie die medio vorig jaar al door de gemeenteraad is aangenomen. Volgens ons moet die geluidsmeting dan ook gedaan worden in het kader van de nu lopende haalbaarheidsstudie. Meten is weten. En op basis van zo’n geluidsmeting wéten we dus als bewoners én als gemeentebestuur tenminste waarover we praten. En het kan dienen als ‘0-meting’ als t.z.t. aan de noordzijde van de A1 ooit een geluidsscherm/-wal wordt gerealiseerd.

In ieder geval nu aan iedereen het advies: kijk die informatiebijeenkomst nog eens terug (te vinden via deze link: youtube.com) en verdiep u, mede in het kader van de komende verkiezingen, nog eens even goed in deze discussie!

Zonnegeluidswal A1: vervolg vanaf maart 2022 :
Op de voorpagina van NaarderNieuws van 16 maart stond een kort stukje over de zorgen van Buurtplatform KTV mbt de zonnegeluidswal die waarschijnlijk langs de A1 aangelegd gaat worden. De inhoud van dat stukje is niet correct. Het is eigenlijk een goed voorbeeld van “de klok wel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt”.

In dat stukje wordt verwezen naar een uitgebreid artikel in NaarderNieuws EXTRA.
Dat artikel is veel beter. Maar ja, niet iedereen heeft een abonnement op EXTRA. En, helaas, voor degenen die wél zo’n abonnement hebben: dat artikel in EXTRA heeft dan weer een erg verwarrende kop.

Met andere woorden: onduidelijkheid alom, zoals we ook begrepen van een aantal mensen die ons daarover benaderden.

Om alle verwarring weg te nemen: hieronder de tekst die het standpunt van Buurtplatform KTV samenvat. En dat is ook de tekst die we aangeleverd hadden aan de journalist van NaarderNieuws om te gebruiken als basis voor een eventueel artikel in de krant. Maar ja, dan kan er dus kennelijk toch nog iets mis gaan…….

Standpunt Buurtplatform KTV m.b.t. Zonnegeluidswal A1:

Achtergrond

Rijkswaterstaat (RWS) is bij wet verplicht om, in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), maatregelen te nemen om het geluid afkomstig van rijkswegen te verminderen bij al die woningen waar het geluid op de gevel boven de zogenaamde saneringsdrempel uitkomt.

Die drempelwaarde is voor de wijk aan de noordzijde van de A1 (Naarderwoonbos) gesteld op 60dB. Voor de wijken aan de zuidzijde van de A1 (Thijssepark en Keverdijk) ligt die op (de gebruikelijke waarde van) 65dB.

Plan RWS

Om een voldoende mate van geluidsreductie te bereiken is RWS van plan om aan de noordzijde van de A1 een (geluidsabsorberend) scherm aan te brengen en daarnaast een zogenaamde bronmaatregel te nemen (: aanbrengen van “stil asfalt” over een bepaald traject van de A1).

Project bewoners Naarderbos

De bewoners van het Naarderbos zijn van mening dat zo’n scherm niet voldoende zal zijn en hebben een plan ontwikkeld om een (veel hogere) aarden wal langs de noordzijde van de A1 te leggen. Die wal kost aanmerkelijk meer dan het door RWS voorziene scherm, en daarom is bedacht die wal te bekleden met zonnepanelen: de meerkosten zouden betaald moeten worden uit de opbrengst van de zonne-energie.

Bezorgdheid Buurtplatform KTV

Die zonnepanelen zijn, anders dan het absorberende scherm, van een hard materiaal en zullen het geluid van de A1 gaan weerkaatsen. Daardoor bestaat het risico dat de geluidsoverlast aan de zuidzijde (Thijssepark, Keverdijk) alleen maar toeneemt.

Tegen die angst wordt door de voorstanders van de zonnegeluidswal ingebracht dat de zonnepanelen onder een hoek van circa dertig graden geplaatst worden en daardoor het geluid naar boven zullen weerkaatsen. Maar tot nu toe is dat gebaseerd op mondelinge informatie naar aanleiding van ervaringen elders met glazen schermen die onder een hoek van 10 – 15 graden werden geplaatst etc. En niemand heeft nog serieus gekeken naar effect van windrichting (bij noorden en noordwestelijke wind zou ook het geluid dat naar boven gekaatst is weer “terugvallen” naar de zuidzijde van de snelweg).

Daarnaast wordt door de voorstanders van het project gewezen op het feit dat de verbetering als gevolg van het “stille asfalt” ook aan de zuidzijde ten goede zou komen.

Vragen en eisen Buurtplatform KTV

Vanuit BPF KTV misgunnen we de bewoners van Naarderbos niet dat ze straks als gevolg van de aanleg van die zonnegeluidswal ongetwijfeld een belangrijke vermindering van de geluidsoverlast zullen krijgen.

Maar we eisen garanties dat de bewoners aan de zuidzijde daar niet de dupe van worden. En we eisen garanties dat het “stille asfalt” ook tot een netto verbetering aan de zuidzijde zal leiden (dus niet: dat die verbetering “gebruikt wordt” om te compenseren voor de verslechtering als gevolg van de zonnegeluidswal).

Die eisen moeten meegenomen worden in de haalbaarheidsstudie die nu loopt.

En volgens BPF KTV is daarbij essentieel (meten is weten!) dat de geluidsmeting in de wijk Thijssepark (waartoe de gemeenteraad middels een motie heeft opgeroepen) nu ook zsm wordt uitgevoerd (en straks na de aanleg van de wal wordt herhaald) zodat het effect van die zonnegeluidswal duidelijk in kaart gebracht wordt.

Daarnaast vraagt BPF KTV aan de gemeente waarom toch ooit besloten is om voor de wijk aan de noordzijde te kiezen voor een saneringsdrempel van 60dB, terwijl die voor de woningen aan de zuidzijde op de standaard 65dB is gelaten. Vanwaar deze bevoordeling van de woningen aan de noordzijde? Immers: dankzij die keuze voor 60dB ontstaat voor RWS voor de noordzijde een noodzaak om iets te gaan doen in het kader van het MJPG. En vervolgens konden de bewoners aan de noordzijde meeliften op het basisplan van RWS om het plan voor hun zonnegeluidswal te ontwikkelen. Deze mogelijkheid hebben de bewoners aan de zuidzijde van de A1 nooit gehad. En dat legt, volgens BPF KTV, een extra verantwoordelijkheid bij de gemeente om a) nauwkeurig te kijken naar de huidige geluidsoverlast in de wijken Thijssepark en Keverdijk en b) ervoor te zorgen dat die situatie niet gaat verslechteren.

 

 

Zaterdag 19 maart was een landelijke opschoondag en dus waren er op veel plekken in onze gemeente initiatieven om de buurt zwerfafval vrij(er) te maken. Uiteraard ook bij ons. Een grote opkomst van bekende en nieuwe gezichten uit de buurt.

Bij het verzamelen in de Plataan werden de opschoners getrakteerd op en heerlijke muffin namens bakkerij Tetteroo.

Door de grote opkomst is in alle drie de wijken (Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven) afval verzameld. De stapel blauwe vuilzakken voor de deur van de Plataan werd hoger en hoger. Er is weer heel veel vuil opgehaald.

Meneer en mevrouw Bos nemen deze maand afscheid van de Plus en gaven alle deelnemers na het opschonen een traktatie.

Namens het buurtplatform en de werkgroep opschonen dank aan Bakkerij Tetteroo, Plus Bos en vooral aan alle buurtgenoten die hebben geholpen!

De eerstvolgende opschoondag is op zaterdag 18 juni; zet u deze vast in de agenda?!

Om de onvoorwaardelijke liefde met elkaar te vieren is zondag 13 februari het multifunctioneel centrum De Plataan door Versa Welzijn, wijkpost De Schakel en Buurtplatform KTV omgebouwd tot restaurant. Hier konden maximaal 50 gasten terecht voor een gratis diner.

Iedereen kon zich aanmelden: moeder en dochter, vriendinnen of vrienden, buren, koppels en natuurlijk ook singles. Voorwaarde was dat tenminste 1 van de duo’s in de wijk woont. Doel van de avond: mensen met elkaar verbinden en welkom te voelen in de Plataan. Versa kwam met het initiatief en heeft De Schakel en ons gevraagd dit samen te organiseren.

De Plataan was helemaal in het thema versierd, inclusief rozenblaadjes, rode ballonnen en zelfs drijfkaarsjes in de vorm van een hart. Bij het ontvangen van de gasten speelde buurtbewoonster Caroline Blokker een romantisch deuntje op de piano en gezamenlijk werd er getoost met een glaasje Prosecco. De tafeltjes stonden op corona proof afstand van elkaar en er was plek voor maximaal 50 gasten. De gasten werd verzocht zo min mogelijk te lopen. Het voorgerecht: roze soep en het nagerecht: witte met roze pudding met rood fruit werden aan tafel geserveerd. De drankjes aan tafel opgenomen (sorry, voor de onervarenheid in de horeca). Alleen voor het hoofdgerecht gingen de gasten per tafel naar het buffet om een bordje te laten opscheppen.
Ook GooiTV was erbij: klik hier

De bezoekers konden aan het eind van de avond een kleine bijdrage geven. De opbrengst daarvan gebruiken de organisaties voor nieuwe activiteiten op zondagmiddag in De Plataan. Ook lag er een hartje bij hun bord waar ze een wens op konden schrijven. Misschien voor een activiteit die ze graag zouden willen zien in de Plataan, maar bijvoorbeeld ook een persoonlijke wens of hulpvraag voor wijkbewoners of de Plataan, alles kan. De Boom en de wenskaartjes zijn nog een tijdje te vinden in de Plataan maar ook daarna: Is de deur open, dan kan er altijd binnengelopen worden. Voor een gesprek, een kopje koffie, wensen, ideeën of feedback, even te kunnen zitten, gewoon even niet thuis te zijn. Kortom: Kom binnen!

Een andere mogelijkheid om buurtgenoten te leren kennen en te horen wat er zoal speelt in de KTV-wijken is de Algemene Ledenvergadering. Op maandag 14 maart om 20 uur vindt die plaats, in de Plataan inloop vanaf 19:30 uur

Natuurlijk moeten er dan wat administratieve punten afgehandeld worden. Maar laat u daardoor niet afschrikken.

Het grootste deel van de avond staat in het teken van wat nu belangrijk is voor ons aller leven in de buurt. Zo zullen actieve werkgroepleden vertellen met welke projecten ze bezig zijn. Natuurlijk staat het “Hof van Thijsse” (voedselbos)-project van de werkgroep Groen op de agenda. De voorbereidingen daarvoor gaan gestaag voort, zeker nu de geitjes inmiddels naar een andere locatie zijn verhuisd (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Maar dat is absoluut niet het enige vergroenende en verbindende project waar we mee bezig zijn. En er is info die misschien nog nuttig kan zijn in die verkiezingsweek, bijvoorbeeld over de zonnegeluidswal langs de A1. Dus: kom, luister en praat mee!

Kennismaken, vragen, luisteren en meepraten kan ook tijdens de inloopspreekuren van het bestuur. Elke tweede dinsdag van de maand van 11:30 – 12:30uur en elke vierde woensdag van de maand van 15 – 16 uur in De Plataan. U bent dan van harte welkom!

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV,
Saïd Almakroudi, voorzitter

Storm Eunice raast over het land terwijl ik deze tekst zit te typen. Een tekst die pas over een aantal dagen in de KTV-Nieuwsbrief te lezen zal zijn. Tegen die tijd is de wind allang weer gaan liggen en hebben we hopelijk kunnen vaststellen dat de schade in onze wijken beperkt is gebleven. Maar ongetwijfeld waaien er op dit moment her en der afvalcontainers om. En worden er allerlei spullen vanuit tuinen de straat óp en de plantsoenen ín geblazen.

Dus is het goed dat we binnenkort ook weer een Opschoondag hebben. Deze keer valt die toevallig samen met de Nationale Opschoondag op 19 maart. Die Nationale Opschoondag wordt één keer per jaar georganiseerd, dus wat dat betreft doen we het in de KTV-wijken een stuk beter: elk kwartaal.

Maar gelukkig blijft het daar niet bij: ik zie regelmatig buurtbewoners (leden en niet-leden) tussendoor, op eigen initiatief, met grijper en vuilniszak op pad, om hun eigen straat en omgeving aan te pakken. Misschien geïnspireerd door het goede voorbeeld dat we als Buurtplatform geven, maar hoe dan ook: hartstikke goed! Daarmee houden we onze buurt schoon en leefbaar en verhogen we de sociale kwaliteit.

Iedereen die dit ook wil doen en een grijper nodig heeft: laat het ons weten, dan kunnen we dat regelen.

Als u 19 maart komt helpen is het fijn als u zich met een mailtje naar werkgroepopschonen@buurtplatformnaarden.nl opgeeft, maar ook zonder opgave bent u natuurlijk van harte welkom. We hopen weer op een grote opkomst zodat we nog meer straten vrij kunnen maken van zwerfvuil.

Zaterdag 19 Maart, zet u het vast in de agenda? Hopelijk tot dan.

De werkgroep Verkeer heeft het initiatief genomen tot het houden van een “Verkeers- en veiligheidsschouw” in onze wijken. Bedoeling is te komen tot een inventarisatie van onveilige/te verbeteren verkeerssituaties en deze inventarisatie vervolgens door te nemen/te bezoeken met vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren. Dit uiteraard met de bedoeling dat de aangegeven situaties worden verbeterd/veilig gemaakt.

De schouw krijgt vorm door op zaterdag 9 april met elkaar – fietsend – vooraf opgegeven plekken in de wijken te bezoeken, te beschrijven en aan te geven wat er moet gebeuren om ze veiliger te maken.

Stap 1 is nu om vooraf die plekken te inventariseren en een fietsroute erlangs te plannen.
Daartoe roept  de werkgroep Verkeer u op om onveilige (verkeers-)  situaties in de wijken door te geven:

 1. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar die situatie(s) zich bevindt/bevinden: straat/straten,huisnummers, liefst met fotos erbij
 2. Geef vervolgens aan wat er volgens u moet gebeuren om de situatie veilig(er) te maken.

Nogmaals: het gaat ons om verkeerssituaties maar ook om andere onveilige situaties in de openbare ruimte.

Wil u zaterdagochtend 9 april de situatie persoonlijk toelichten geef dat dan ook aan in uw melding samen met het telefoonnummer waar u op zaterdag tussen 9 en 12 uur te bereiken bent. We bellen u dan zodra we op uw “meldpunt” aankomen.

U kunt uw melding doorgeven via e-mail aan: werkgroepverkeer@buurtplatformnaarden.nl

De afgelopen jaren is er op initiatief van het bestuur gekeken naar de toekomst van de zogenaamde “geitenweide”, gelegen tegen de Trekvaart aan de buitenrand van de wijk Thijssepark.

Er is in die periode gesproken met de vrijwilligers die al jarenlang voor de dieren zorgen en de gemeente. Er is een enquête gehouden onder de omwonenden en natuurlijk is de leden van het Buurtplatform naar hun mening gevraagd. Er is gekeken naar verschillende opties. En uiteindelijk heeft, na veel discussie, een afrondende besluitvorming plaatsgevonden in de Algemene Ledenvergadering van 28 juni vorig jaar. Conclusie: akkoord van de leden voor het project om van de geitenweide een voedselbos te maken. En akkoord van de leden om, in dat kader, de geiten vanaf 31 december 2021 naar een andere locatie te verhuizen.

Dus is er vanaf september gezocht naar een geschikte plek. Daarbij gaven Anouk en Nicole, contactpersonen van de geitenverzorgers, aan dat ze het liefst een plek zagen die sterk lijkt op die waar de dieren tot nu toe gestaan hadden. Dat wil zeggen: betrekkelijk kleinschalig, veel ruimte, niet al teveel andere geiten (zodat ze niet hun plekje in een grotere kudde zouden hoeven te bevechten) en regelmatig wat aanloop van mensen. Immers: de geitenweide bij het Thijssepark bestond in deze vorm al 13 jaar en de dieren hebben daar vrijwel hun hele leven gestaan.

Het vinden van een dergelijke plek in de onmiddellijke omgeving van Gooise Meren is helaas niet gelukt. Maar gelukkig kwamen we op gegeven moment in gesprek met “Geit+Wij”, een soort kleinschalige kinderboerderij in IJhorst, helemaal in Drenthe! Na nog wat oriënterende contacten bleek alles te klikken en werd op zaterdag 5 februari een trailer gehuurd om de dieren naar Drenthe te vervoeren. Bijgaand wat foto’s van deze dag.

Om te beginnen kostte het nogal wat overredingskracht (en veel “biks”, wat café-noir koekjes en een behendige snoekduik van de vriend van Anouk) om de dieren in de trailer te krijgen.

Daarna een rustige (niet stormachtige!) rit naar IJhorst, waar de beheerders van de geitenweide aldaar de dieren met open armen ontvingen. Zij vonden de geiten erg mooi: duidelijk dat ze steeds goed verzorgd waren geweest (een compliment voor het team van geitenverzorgers van Thijssepark!).

Met name konden de IJhorsters zich nauwelijks voorstellen dat de blonde geit (die hier aan een soort hondenleidsel uit de trailer wordt gehaald) al 14 jaar is.

Op hun nieuwe plek werden de dieren eerst naar de stal gebracht, onder nieuwsgierige blikken van de al aanwezige geiten en kippen. In die stal kregen ze voor de eerste dagen een apart hok tot hun beschikking om daar rustig bij te komen van de reis.

Inmiddels hebben we uit IJhorst gehoord dat alles goed gaat: ze lopen zonder problemen samen met de andere geiten in de wei. Begrijpelijkerwijs vinden degenen die in Naarden de afgelopen jaren met veel liefde en plezier voor ze gezorgd hebben het jammer dat de geiten vertrokken zijn. Maar ze hebben laten weten blij te zijn te horen dat het goed met de dieren gaat en dat ze een goede weide gevonden hebben.

We hadden er zin in!

Alles lag klaar in de Plataan voor de magische winterroute. Het scenario van niet kunnen laten doorgaan was ook bedacht en dachten we niet nodig te hebben. Toen zaterdagavond plotseling de persconferentie was en we per de volgende ochtend in lockdown gingen, was er ineens geen ruimte meer die in werking te zetten. Versa kon niet anders dan zich terugtrekken uit de organisatie. Geen Tuktuk, geen medewerkers, burgemeester moest worden afgezegd en de Plataan zat op slot. Die bleef heel donker op zondagmiddag/avond.

Tja, dan mis je ineens een printer, al was de route toch nooit te lezen als we die op de donkere ramen van de Plataan hadden geplakt.
Met Caroline Blokker, bewoonster en initiatiefneemster besloten we om 16.00 wel bij de Plataan te gaan staan en hebben we nog een paar buurtgenoten kunnen spreken en helpen aan de route en zijn we zelf gaan rondlopen.

Alsnog heel geslaagd!
Gelukkig was de wijk wel gezellig verlicht en waren er veel mensen op straat. Overal zat de sfeer er goed in en was de warmte, ook zonder glühwein, goed te voelen. Leuke verkopen, steeds meer vallen de zwerfstenen op en hopelijk is de zelfgemaakte Limoncello snel een keer te proberen.
De Huibert van Eijkenstraat, Pr. Beatrixhof en Pr. Irenehof waren zo gezellig, dat het moeilijk was om door te lopen.

GooiTV heeft opnames gemaakt die terug te vinden zijn in de aflevering van 22 december 2021. //youtu.be/VI6ac9SpftI

Dank iedereen die er een leuk moment van gemaakt heeft!

De werkgroep Duurzaam KTV werkt voor wat betreft de energietransitie samen met Wattnu, de energiecoöperatie van Gooise Meren.

Energiecoöperatie Wattnu is er voor en door bewoners, zonder winstoogmerk en zonder commercieel belang.
Wattnu ondersteunt bewoners om maatregelen te nemen in het verduurzamen van de woning, om zo met elkaar een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Inloopspreekuur Wattnu

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd heeft de expositie “Kompas op Groen” de afgelopen weken in De Plataan gestaan. Helaas had ook deze activiteit natuurlijk te lijden van de corona-maatregelen. Maar toch was een aantal bezoekers geïnteresseerd en zijn er op de woensdagmiddagen gesprekken geweest met de energiecoaches. De expositie wordt nu weer naar een andere locatie verplaatst. Maar Wattnu is van plan om met een wekelijks inloopspreekuur door te gaan: elke woensdag van 14 – 16 uur in De Plataan.

Wattnu actie “Zet’m op 60”

Iedereen heeft ze waarschijnlijk al gezien: de posterborden langs de weg met de tekst “IKZET’MOP60°”. Het gaat om gas besparen door de cv-ketel – het verwarmingswater, niet het douchewater(!) – op 60 graden te zetten. Nog niet iedereen weet dat cv-ketels standaard vaak hoger staan afgesteld. Soms wel op 80-90°C. Terwijl de ketel veel efficiënter werkt onder 60°, zonder verlies van comfort.

Via de website www.wattnu.org/zetmop60 zijn korte instructiefilmpjes te zien van de meeste cv-ketels en worden veel gestelde vragen beantwoord. Ook kunnen daar andere kosteloze activiteiten van Wattnu worden aangevraagd, zoals energiebespaartips, een waardebon, (online) energiegesprek of energiedisplay om inzicht te krijgen in energieverbruik. Ook kan men zich aanmelden voor een warmtescan van het huis en de collectieve inkoopacties isolatie, glas en zonnepanelen.

Wattnu is heel benieuwd naar ZET’MOP60-ervaringen van bewoners. En roept op om deze (liefst met foto) te mailen naar energiecoach@wattnu.org. Inzenders maken kans op 1 van de 10 klaar-voor-de-winter-pakketten t.w.v. €100.

De meeste wijkbewoners zullen deze straat wel kennen: de Meerstraat. Maar dan niet de drukke weg tussen de rotonde bij de Tweemaster en de Naardervaart, maar dat andere gedeelte: tussen de (straat)  Keverdijk en de Rijksweg. In de wijk ook wel Korte Meerstraat genoemd. Straatnaamborden ontbreken inderdaad.

Met aan de ene kant de weilanden en aan de andere kant de tuinen van de Volkstuinvereniging Naarden.
Een mooie straat, die zeker vanaf de opening van de met stoplichten beveiligde oversteek voor fietsers en voetgangers over de Rijksweg erg populair is onder deze groepen weggebruikers…. en zeker ook onder hondenbezitters.

In de Wijkschouw van 2019 werd al de nagenoeg ontbrekende straatverlichting op dit donkere stuk straat bij de gemeente aangekaart. Met de toename van vooral fietsverkeer vanuit en naar richting Bussum was de straat in het donker uiterst onoverzichtelijk voor dit langzame verkeer (autoverkeer is er op dit stuk Meerstraat nauwelijks).

De paar lantaarnpalen die er stonden vielen – behalve in de winter – volledig weg tussen de bladeren van de vele bomen. En diezelfde prachtige bomen hebben daarnaast  als gevolg dat de oude en vaak dikke wortels het, met straatstenen aangelegd wegdek, op veel plaatsen omhoog drukken. Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, zeker in het donker. In oktober 2019 reageerde de gemeente Gooise Meren op de vraag om maatregelen: “Dit zal door de afd. Borg (Beheer en Onderhoud Ruimte en Groen) worden nagekeken en indien nodig aangepast.”

En nu, ruim twee jaar na de toezegging van de gemeente, is het dan zover: half december werden er – voor het buurtplatform – onverwacht in één dag 10 fraaie en goed licht gevende lantaarnpalen geplaatst!

Geweldig, wat een verbetering, wat een goed en veilig verlichte straat is het geworden. Het duurde even maar dan heb je ook wat.

…En dat is nog niet alles. De bovenbeschreven verlichting was nog maar net aangelegd of in de tweede week van januari waren enkele medewerkers druk bezig om de boomwortels die de straatstenen omhoog duwden en het wegdek voor fietsers en wandelaars extra gevaarlijk maakten te verwijderen.
Na enkele dagen waren die wortels verwijderd, lag de straat er weer recht en glad bij. Opnieuw een verbetering van dit stuk Meerstraat. Dank gemeente en vooral: dank medewerkers die deze ‘stevige ‘ klus in de januari-kou hebben geklaard!

De eerste opschoondag vanuit de Plataan. Het was even aftasten maar we zullen vast snel wennen aan het nieuwe onderkomen.
Een goede opkomst van zo’n 30 enthousiaste buurtgenoten. Nieuwe gezichten maar ook vertrouwde prikkers waren van de partij in de strijd tegen het zwerfvuil in de buurt. Zakken vol blikjes, papier, mondkapjes en ander vuil is door hen verzameld en afgevoerd. De buurt is dankzij hen weer wat schoner!
Als dank en waardering voor de inzet deelde bakkerij Tetteroo oliebollen uit.

We hopen bij de eerstvolgende opschoondag op een grote opkomst zodat we nog meer straten vrij kunnen maken van zwerfvuil.  Zaterdag 19 Maart is de eerstvolgende opschoondag, zet u het vast in de agenda? Hopelijk tot dan.

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is er groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een plan om de huidige geitenweide, gelegen tussen het Thijssepark en de Naardertrekvaart, om te toveren tot een kleinschalig voedselbos. Voor de Werkgroep Groen betekende dit het startschot voor een enorme uitdaging. Want: Waar je begin je?

Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame voedselproductie. Het ontwerp van een voedselbos is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos, met een grote variatie in soorten. Een juist ontworpen voedselbos houdt zichzelf in stand en biedt voedsel en onderdak aan ontelbare soorten organismen, groot en klein. Naast het belang van de natuurbeleving, mag de sociale functie ook niet vergeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk oogsten en verwerken van deze  oogst.

Om dit toekomstplaatje tot realiteit te kunnen maken, moet er nog veel gebeuren.
Als eerste stap hebben de werkgroepleden zich de afgelopen periode maar eens ondergedompeld in de wereld van de voedselbossen, om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Drie werkgroepleden hebben inmiddels een basiscursus voedselbosbouw gevolgd, bestaande uit een aantal online informatieve lesavonden en 3 excursies naar voedselbossen in verschillende vormen en maten. De cursus heeft een inspirerende, goede basis gegeven voor de verdere ontwikkeling van het plan.

De volgende stappen in het proces zijn o.a. het onderzoeken van de bodemgesteldheid en -kwaliteit van het perceel, het zoeken naar financieringsbronnen en het werven van vrijwilligers om het hele project realiseerbaar te maken. Gelukkig heeft de werkgroep inmiddels meerdere nieuwe, enthousiaste leden mogen verwelkomen. Mocht u zich door ons plan aangesproken voelen, aarzel dan niet om u ook bij één van de werkgroepleden te melden. Al is het maar om u eens te oriënteren.

Als alles volgens de planning verloopt, zullen volgend jaar rond deze tijd de eerste bomen, struiken en planten hun plekje hebben ingenomen.

Via de nieuwsbrief houden wij u uiteraard op de hoogte van alle vorderingen.

Vriendelijke groet namens alle leden van Werkgroep Groen, Janneke Koopman.

In het nieuwe multifunctionele buurtcentrum De Plataan, Majoor Kampsstraat 3 in Naarden, start woensdag 8 december om 14 uur, de kleurige tentoonstelling “Kompas op Groen*. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden van De Plataan op reis door de tijd en leren alles over energie vroeger, nu en in de toekomst.

De expositie bestaat uit 8 kleurrijke huisjes en gaat over de energievoorziening en energietransitie in het Gooi en de Vechtstreek van vroeger tot nu. Volwassenen volgen de bovenste helft van de huisjes met (historische) foto’s, tips, informatie en verhalen van inwoners.
Kinderen volgen de onderste helft, aan de hand van een verhaal waar 2 personages de hoofdrol spelen.

Vrijwillige Energiecoaches van Wattnu verzorgen op woensdag 8, 15, 22 en 29 december, van 14 tot 16 uur het Energiespreekuur. Zij geven u desgewenst uitleg over de mogelijkheden van kleine en grotere energiebesparende maatregelen. En vertellen meer over diensten van Wattnu. Zoals:

 • Energiecoaching,
 • De energiedisplays in bruikleen om o.a. energieslurpers op te speuren,
 • Het laten maken van een warmtescan van uw huis,
 • De collectieve inkoopacties op gebied van isolatie en zonnepanelen.

Inwoners van Gooise Meren kunnen zich bij de energiecoaches en/of balie van de bibliotheek opgeven voor een gratis tasje met energiebesparende tips en producten**.

Heeft u de smaak te pakken gekregen wat betreft energie besparen? Via wattnu.org/waardebon kunt u ook nog een bon aanvragen, waarmee u in de digitale webwinkel energiebesparende producten t.w.v. 50 Euro mag uitzoeken*

Alle activiteiten zijn volgens de actuele RIVM-corona richtlijnen.

* “Kompas op Groen” in De Plataan is een samenwerking tussen de werkgroep Kompas op Groen, Energiecoöperatie Wattnu, Buurtplatform KTV, Versa Welzijn, de Schakel en Bibliotheek Naarden.

Voor meer info over lopende projecten van Wattnu kijk op wattnu.org

** De tasjes zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Rijk i.s.m. de gemeente en geldt zolang de voorraad strekt en is voor bewoners van GM. Per adres/bewoner kan men eenmaal energiebesparende producten krijgen.

 
 
Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de Plataan (herhaalde oproep)
Huiskamer van de wijk, “de Plataan” is sinds 1 november ‘stilletjes’ in gebruik genomen door de Schakel, Versa Welzijn en de Bibliotheek. Een grootse opening volgt nog in januari, voor het hele gebouw, ook het gezondheidscentrum. Nu is De Plataan nog beperkt open voor activiteiten, door Corona kunnen de horeca en open inloop bijvoorbeeld nog niet open.

Er wordt met name gezocht naar gastvrouwen / gastheren, die als vrijwilliger een aantal uren per week de bar en het informatiepunt willen bemensen.

Lijkt u dat leuk om te doen, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met:
Denise Callenbach van Versa:
telefoon 06-823 658 10
e-mail dcallenbach@versawelzijn.nl,
NB. Denise coördineert de vrijwilligers.

of

Kati Lipusz van de Schakel:
telefoon 035-69 447 42
e-mail info@wijkpostdeschakel.nl
NB. Kati is alleen aanwezig op de maandagen.

Zij kunnen met u kijken wat u kunt en wilt en wat u kunt betekenen in De Plataan.
Laat het horen want alleen met u wordt De Plataan de nieuwe huiskamer van de wijk!

Op Burendag, 25 september 2021 is er, in samenwerking met Versa, soep rondgedeeld aan deelnemers en gasten van de rommelroute.

Ook bij de Plus hebben diverse mensen van een kommetje soep genoten.
Jammer genoeg was het erg rustig op de route.
Wel zijn we tot leuke gesprekken gekomen met buurtbewoners. En ook met een belangstellende voor ’t voedselbos is gesproken en met anderen die geïnteresseerd zijn in het buurtplatform.

Het weer was ons gelukkig goed gezind!

Zo’n twee jaar geleden zijn we gestart met de z.g. Buurtkastjes. Het idee daarvan is dat je levensmiddelen of kleine gebruiksartikelen die jezelf niet (meer) nodig hebt erin kunt zetten. En iemand die ergens behoefte aan heeft, kan het er (gratis) uithalen.

Heel laagdrempelig, tot niets verplichtend, maar natuurlijk wel op basis van goed vertrouwen.
Goed vertrouwen dat er niet op een of andere manier misbruik van gemaakt wordt. Het systeem heeft een tijd lang goed gewerkt: er kastjes werden bijgevuld, en regelmatig werd er wat uitgehaald.

Helaas kwam er de klad in: het bleek dat enkele mensen een vaste route door de buurt ontwikkeld hadden om de kastjes regelmatig in één klap volledig leeg te halen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Door het bestuur zijn die mensen hierop aangesproken, er is uitgelegd wat de bedoeling was en hen is verzocht alleen dat te nemen wat ze in redelijkheid op dat moment nodig hadden. En de rest te laten liggen voor iemand anders. Het effect van dit soort gesprekken was wisselend: soms ging het weer een tijdje goed, dan weer was alles in één klap verdwenen.

Maar recent werden we geconfronteerd met een incident op basis waarvan het bestuur besloten heeft te stoppen met de kastjes: iemand had een paar zelfgemaakte kaarsen in een van de kastjes gelegd. Die kaarsen werden vrij snel daarna opgehaald en kort daarna werden diezelfde kaarsen op Marktplaats te koop aangeboden.

Als dat gebeurt, schiet het initiatief van de Buurtkastjes wat ons betreft zijn doel voorbij. En hoe teleurstellend ook zullen we de kastjes binnenkort verwijderen en zoeken naar een nieuwe bestemming.

Als binnenkort het nieuwe MultiFunctioneel Centrum “de Plataan” in gebruik wordt genomen door de Schakel, Versa en de Bibliotheek zijn er naast de mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze 3 hoofdgebuikers ook vrijwilligers nodig voor de Plataan zelf.

Er wordt met name gezocht naar gastvrouwen / gastheren, die als vrijwilliger een aantal uren per week de bar en het informatiepunt willen bemensen.

Lijkt u dat leuk om te doen, dan kunt u bijvoorbeeld  contact opnemen met Kati Lipusz van de Schakel. Ze is aanwezig op de maandagen.

telefoon. 035-69 447 42
e-mail info@wijkpostdeschakel.nl

Herinnering aan de Opschoondag 11 december

Op zaterdag 11 december gaan we, zoals elk kwartaal, onze wijken schoon maken. We hopen weer op veel vrijwilligers die de buurt, zo vlak voor de kerst, weer een schoner aanzien willen geven.

Zoals vorige nieuwsbrief al aangekondigd, starten we nu vanaf de Plataan. We hadden de verwachting dat alles zonder beperkende Corona maatregelen zou gaan plaats vinden, maar op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief, zijn we daar niet gerust op.

Houd er dus rekening mee, dat mondkapjes en afstand houden weer van toepassing is en er geen gezamenlijke “aftrap” is maar dat u vanaf 9:30 kunt starten zodra u daar klaar voor bent.

Wilt u zich opgeven via info@buurtplatformnaarden.nl zodat we kunnen inschatten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Maar ook als u zich niet vooraf hebt aangemeld bent u van harte welkom.

Jessica Veenendaal (Coördinator opschoondagen)

Mozaïekbank

Op de Algemene Ledenvergadering van juni hebben wij eindelijk het plan mogen delen waar we in 2020 al mee gestart zijn: Het maken en plaatsen van een Mozaïekbank bij het Multi Functioneel Centrum (MFC), dat de naam “De Plataan” heeft gekregen, en bijna klaar is.

Daarnaast viert in 2022 het Buurtplatform haar 25-jarig jubileum.

Om de opening en het jubileum te vieren, willen wij met de wijk een mozaïekbank maken. Dit is een bank die buurtgenoten samen ontwerpen en daarna met mozaïek steentjes gaan beleggen.

We willen deze bank graag bij de hoofdingang van “De Plataan” laten plaatsen.

We zijn daarvoor in gesprek met beneden-huurders (De Schakel, Scan en bibliotheek) van “De Plataan”, de bewoners van de tegenoverliggende woningen, de gemeente en de eigenaar van het pand. De toestemming om de mozaïekbank daar te plaatsen is bijna rond.

Maar we kunnen het niet alleen. Daarom vragen we hulp. We zijn op zoek naar:

 • Een ruimte om de bank te kunnen mozaïeken:
  Deze ruimte moet minimaal 3.5 x 4.5 meter zijn, net iets groter dan een garagebox. Met een grote deur voor het in- en uitrijden van de bank. En er is ook elektra en water nodig.
  Bij voorkeur een ruimte in één van  “onze” wijken, zodat iedereen die het leuk vindt kan komen helpen mozaïeken en/of de voortgang kan volgen met een kopje koffie en een praatje.
  We hebben de ruimte ongeveer 4 maanden nodig.
 • Ontwerpers:
  Inwoners van KTV die een ontwerp kunnen en willen maken voor de afbeeldingen op de bank, zodat het een echte bank van en voor de wijk wordt.
 • Transport:
  Als de bank klaar is dan zal hij van de maakplek naar zijn plekje voor de entree van “De Plantaan” verplaatst moeten worden. Wie kan deze zware jongen van 1650 kg, 225 cm breed x 76 cm diep – 96 cm hoog, (zonder mozaïek) verplaatsen?

Als we deze informatie hebben, dan kunnen we naar de volgende stappen:

 • Het financiële stuk:
  De bank wordt mede door het Buurtplatform gefinancierd, maar dat is nog lang niet genoeg. Dus ook daarvoor gaan we de wijk in. Maar dat kan pas als we het volledig kostenplaatje hebben en aan alle randvoorwaarden voldaan is.

Wij kunnen niet wachten en hopen dat iedereen zijn steentje komt bijdragen (lees: plakken :-)) en we er een gezellige activiteit van maken.

Van KTV, met KTV en voor KTV!

Weet je een plek, wil je helpen met het ontwerp of kun je de bank transporteren? Of denk je al direct… “ik wil helpen”. Neem dan contact op met de Werkgroep Sociaal via: info@buurtplatformnaarden.nl

Maandag 28 juni om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden in basisschool De Tweemaster.

De uitnodiging voor deze ALV is, met de agenda en alle bijbehorende stukken, zaterdag 12 juni per email naar alle leden verstuurd.

Mocht u geen uitnodiging voor de ALV ontvangen hebben, kijk dan voor alle zekerheid even in uw “spam” of “ongewenste email” box. Mogelijk dat daar onze ALV-mail in terecht is gekomen (helaas komt dat nog steeds voor, vooral bij mensen met email via KPN). Mocht u niets vinden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten: dan sturen we alle stukken nog eens op een andere manier.

We hopen op een goede opkomst: het zou fijn zijn iedereen weer eens te zien, zo na die lange periode van corona-lockdowns. En er is voldoende te bespreken. Zo willen we in ieder geval de besluitvorming over de toekomst van de geitenweide afronden.

Gezien de nu nog geldende corona-maatregelen is het wel van belang dat u zich van tevoren aanmeldt, zodat we opkomst tevoren goed kunnen inschatten en kijken of de veiligheidsmaatregelen die we nemen voldoende zijn.

We zullen tijdens de ALV natuurlijk ook weer proberen een overzicht te geven van diverse lopende zaken die van belang zijn voor onze buurten. En voor al dat soort activiteiten zijn we ook steeds op zoek naar leden die actief willen bijdragen aan zoiets als de organisatie van onze beroemde Opschoondag of binnen een van de werkgroepen. Maar we zijn ook op zoek naar versterking van het bestuur: zie bijvoorbeeld het bericht hieronder (dat ook als oproep in het Naarder Nieuws zal verschijnen).

Mocht u onverhoopt op maandag 28 juni verhinderd zijn en niet naar de ALV kunnen, laat dan uw stem niet verloren gaan. U kunt een ander lid van het Buurtplatform dat wél naar de vergadering  gaat eenvoudig machtigen om voor u te stemmen als u voldoet aan de volgende regels uit de statuten:

– Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
– Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
– Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
– Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Eenvoudig gezegd: u stuurt een simpel mailtje naar info@buurtplatformnaarden.nl waarin u zet welk ander lid u machtigt. Uiteraard bespreekt u met dat andere lid hoe er voor u gestemd moet worden.

En als u niemand kent die die avond gaat, dan kunt u ook een van de bestuursleden machtigen om voor u te stemmen. Het betreffende bestuurslid neemt dan van te voren even contact op om te horen hoe u wilt stemmen.

Hopelijk zien we elkaar maandag 28 juni. En in ieder geval wens ik iedereen een mooie en corona-vrije zomer toe.

Saïd Almakroudi,
voorzitter

Werkgroep Minder Hinder Gooise Meren

De werkgroep Minder Hinder Gooise Meren is in 2016 ontstaan toen een bezorgde groep inwoners uit de verschillende kernen van Gooise Meren elkaar vonden in hun zorgen over de toenemende geluids- en milieubelasting van de snelwegen A1 en A6 maar ook van het alsmaar groeiende vliegverkeer.

Onze doelstelling is om die overlast bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen en mogelijke maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben wij een positie als vaste gesprekspartner van de gemeente opgebouwd en fungeren wij als klankbordgroep voor de gemeente bij de advisering over de inbreng van de gemeente bij de formele overleggen in de Schipholregio en met Rijkswaterstaat.

Als actieve bewonersvereniging zoeken wij waar mogelijk aansluiting bij de andere wijk- en buurtplatforms in Gooise Meren. Natuurlijk ook met het Buurtplatform KTV, zeker er nu in de buurt zorgen zijn over de reflectie van het geluid op de mogelijk aan te leggen zonnegeluidswal ter hoogte van het Naarderwoonbos. Daar willen we samen met het buurtplatform aandacht voor vragen bij de gemeente omdat er in de toekomst ook op andere plekken in Gooise Meren zonnecollectoren op geluidsschermen/-wallen voorzien zijn.

Naast een vaste kern van leden, hebben ruim 300 inwoners van Gooise Meren zich als sympathisant van de werkgroep laten registreren. Regelmatig ontvangen zij van ons nieuwsbrieven over de voortgang van de gesprekken met de gemeente, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen.

Door u op te geven als sympathisant laat u aan de gemeente zien dat u het belangrijk vindt dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de bestrijding van de geluids- en milieubelasting van het snelweg- en vliegverkeer. Dat kunt u doen op onze website en uw vragen of opmerkingen kunt u altijd sturen naar info@minderhindergooisemeren.nl.

Geluidshinder A1

Op 12 mei organiseerde de gemeente Gooise Meren een politieke avond. Onderdeel van deze (online) bijeenkomst was een gesprek over een Raadsvoorstel over de realisering van een “Zonnegeluidswal Naarderwoonbos”.

Ter informering van de gemeenteraad over deze voorgenomen geluidswal en het alternatieve idee van Rijkswaterstaat, een geluidsscherm, spraken vertegenwoordigers van de meeste partijen in de raad met twee vertegenwoordigers van de ‘Initiatiefgroep Zonnegeluidswal Naarderbos’.

Verder waren de portefeuillehouder, de wethouder Geert Jan Hendriks en ambtenaren aanwezig.

Ook ons Buurtplatform KTV was als vertegenwoordiger van belanghebbenden Keverdijk en Thijssepark uitgenodigd én aanwezig.

Inwoners van het Naarderbos (aantal inwoners rond 700) hebben jaren geleden het initiatief genomen om iets te doen aan de geluidshinder van de A1 in hun wijk. Zij ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk aldus de bewoners.

Ze denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Vandaar hun initiatief, dat ook door het College van B&W wordt gesteund, maar nog wel door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.

Aan de raad wordt voorgesteld het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet van 235.000 euro beschikbaar te stellen. Op een later moment (voorzien is half 2022) neemt de gemeenteraad dan een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van het project en stelt het uitvoeringskrediet (al dan niet) vast. Hoe hoog die kosten dan zijn moet nog gaan blijken.

Nu onze kant van het verhaal:

De bewoners van onze wijken Thijssepark en Keverdijk weten precies over welke overlast het gaat. Wij ervaren die hinder ook dagelijks en zéker bij nat weer en noordelijke (NW, N en NO) wind. Die hinder is al jaren zeer groot. Maar in het raadsvoorstel wordt met geen woord gerept over de geluidshinder, binnen onze wijken, sterker nog, er zijn nooit metingen uitgevoerd om de ervaren geluidshinder in onze wijken te meten en technisch vast te stellen.
Metingen die wel in het Naarderwoonbos en Muiderberg en Muiden op kosten van de gemeente zijn uitgevoerd. De PvdA heeft in de raad, toen deze metingen moesten worden goedgekeurd, wel uitdrukkelijk gevraagd om metingen aan onze kant van de A1, maar die vraag is door de portefeuillehouder niet gehonoreerd.

Dat aspect heeft de vertegenwoordiger van het BPF op 12 mei benadrukt. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de huidige én toekomstige geluidshinder in onze wijken, zeker als op de voorgenomen aarden geluidswal van 10 meter hoog en een km lang (zie de witte lijn op de foto, nog eens in totaal 5.353 zonnepanelen worden aangebracht. Deze panelen zijn hard en zullen i.p.v. het geluiud te absorberen zoals een normaal geluidsscherm of -wal doet, het verkeersgeluid gaan reflecteren, over de vlakke weilanden richting onze wijken.

Al eerder waarschuwde een vertegenwoordiger van een door de gemeente ingehuurd technisch adviesbureau voor dit negatieve effect.

In het raadsvoorstel worden dus twee ‘scenario’s’ behandeld:
1) Het plan van Rijkswaterstaat: stil asfalt (2L ZOAB) over een lengte van 1.133 meter en een absorberend geluidscherm langs de afrit met een hoogte van 4 meter over een lengte van 909 meter alleen aan de kant van het Naarderbos.
2) Het – op zich goede en duurzamer – initiatief van een geluidswal met zonnepanelen.

Maar wat volledig ontbreekt in de voorstellen is zoals gezegd de analyse en verwachte toename van geluidshinder voor onze wijken. O ja, één keer worden in het tien pagina’s tellende raadsvoorstel onze wijken en de overlasttoename genoemd, in de “risico-analyse” van de Zonnegeluidswal. Letterlijk staat daar onder punt 3: “Inwoners Keverdijk/Thijssepark bang voor weerkaatsingseffect wal” met als beheersmaatregelen hiervoor door de gemeente genoemd: “Stil asfalt reduceert aantal dB aan beide kanten.” Meer niet!

Dat is raar, heel raar voor een gemeente die in datzelfde raadsvoorstel nog schrijft: “Leefbaarheid:Als gemeente zetten we ons in voor een duurzame, groene en leefbare omgeving voor onze inwoners. Geluidsoverlast tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. Daarom zetten we stappen om die overlast aan te pakken. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar samen met inwoners en onze partners.”

De woordvoerder van het BPF KTV op de politiek avond drong er – namens de ruim 4.000 bewoners van Keverdijk en Thijssepark – bij de raadsleden en wethouder erg op aan om werk te maken van het terugdringen van de geluidshinder van de A1. “Het is wakkermakend!” Om nogmaals goed na te gaan wat het negatieve geluidseffect zal zijn van het plaatsen van de geluiudswal met meer dan 5.000 zonnepanelen, sowieso om nu geluidsmetingen uit te laten voeren, zodat deze metingen als een ‘nulmeting’ kunnen fungeren voor een effect als de geluidswal zou zijn gerealiseerd.

Dat pleidooi werd gelukkig overgenomen door veel aanwezige fractievertegenwoordigers. Zij deelden de zorg voor een negatief effect en wilden van de wethouder horen dat hij werk zou maken van die metingen nu en nogmaals zal kijken naar de effecten van een dergelijke geluidswal voor onze wijken.
Dat heeft de wethouder toegezegd.

Een dag later meldde De Gooi- en Eemlander ook nog in haar verslag van deze avond: “… Keverdijk en Thijssepark bang voor terugkaatsend geluid. ’Wij willen geen slachtoffer worden’ “.

Het BPF KTV zal de komende tijd de raadsfracties en het college van B&W/de wethouder blijven volgen en ze houden aan de belofte werk te maken van het terugdringen van de geluidshinder van de A1 in onze wijken, nu en in de toekomst.

Om nog meer draagvlak te krijgen roepen we de leden van het buurtplatform en alle bewoners van het Thijssepark en Keverdijk op, om, via alle ter beschikkingstaande kanalen en sociale media, hun stem te laten horen bij de gemeente en de politieke partijen, zodat deze doordrongen worden van de toenemende problemen met geluidsoverlast in onze wijken.

Hulp gevraagd voor organiseren Opschoondagen
De Opschoondag heeft onderhand een vaste plaats in onze activiteiten gekregen en de organisatie loopt tegenwoordig op rolletjes. Maar het vraagt altijd wel extra inspanning van bestuursleden, die ook met heel veel andere zaken druk zijn. Daarom zoeken we één of meer mensen die zich betrokken voelen bij de Opschoondagen, om eens in de drie maanden een stukje praktische voorbereiding en organisatie op zich te nemen.

Die voorbereiding houdt o.a. het volgende in:

– Thuis bewaren van de oranje KTV-hesjes van het buurtplatform en deze op de Opschoondag meenemen.
– Daags voor de Opschoondag ophalen van de spullen bij de gemeentewerf van Gooise Meren (zakken, handschoenen, grijpers en extra oranje hesjes).
– Voor de Opschoondag kopen van koffie, frisdrank etc.
– Op de Opschoondag tijdig aanwezig zijn met de spullen en helpen bij het klaarzetten (samen met bestuursleden).
– Na afloop helpen opruimen en de spullen van de gemeente meenemen en de week erna terugbrengen naar de gemeentewerf.
– De KTV hesjes en de overgebleven frisdrank etc.mee naar huis nemen en bewaren voor de volgende keer.

Mocht u ons willen helpen stuur dan een mailtje naar info@buurtplatformnaarden.nl

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 12 juni organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten.

Elke keer zijn we weer blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen bij hun (schone) wijk.

Zoals gebruikelijk zorgt de gemeente voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor een natje en droogje vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

Ondanks de versoepelingen van de corona regels willen we toch graag de maximale voorzichtigheid in acht nemen en willen we u vragen zich aan het onderstaande te houden zodat het opruimen zo verantwoord mogelijk kan gebeuren.

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt loopt, u op de bekende minstens 1,5  meter afstand tot elkaar, langs de materiaal tafels en pakt een hesje (en trekt die vast aan), een zak met een ring, een grijper en handschoenen.

Als u voorzien bent van de gewenste hulpmiddelen is er een tafel met koffie/thee/fris waarmee u alvast (weer op gepaste afstand tot elkaar) wat moed kan indrinken. Hebt u uw drinken op dan kiest u op de laatste tafel een route uit en gaat op pad.

Er is dus geen collectief start moment.

Het is de bedoeling dat tussen 9:30 uur en 10:00 uur gestart wordt. Tot 12:00 uur kunt u zich afmelden.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Misschien is het een ieder al bekend, maar in onze mooie wijken Keverdijk, Thijssepark en nu ook Vierhoven, zijn speurtochten uitgezet. Het zijn fotospeurtochten, die te downloaden zijn vanaf de website van het Buurtplatform. U ziet allemaal foto’s waarlangs de weg gevolgd kan worden. Ze zijn alle 3 rond de 3 km, dus goed te doen met kinderen. U komt ook zeker speeltuintjes tegen 😊.   

Iedere tocht heeft een eigen karakter, zoals alle wijken van het BPF een eigen sfeer ademen. Ze bevatten ieder een puzzeltje of geocache, vragen voor onderweg (met de oplossing aan het eind van de beschrijving)  en er zijn wat wetenswaardigheden omschreven.  

Het was voor ons als werkgroep SOCIAAL een plezier om ze te maken. Vooral het lopen was leuk, het plaatsen van de foto’s kostte wat meer tijd en moeite, maar we zijn blij met het resultaat.  We hopen, dat u, als u 1 van de speurtochten gelopen heeft, een klein berichtje kunt achterlaten. Dan weten we dat er gebruik van wordt gemaakt en het kan een stimulans voor anderen zijn om de tochten te gaan lopen.

We wensen u veel plezier bij het wandelen!

NB. Wat u ook nog even moet weten: de wandellunch (misschien had u er iets van gehoord) van 29 mei gaat, op verzoek van de gemeente, i.v.m. de nog geldende corona-maatregelen, NIET door !!!  Zo jammer, maar het  was/is een geweldig idee. We bewaren het 😊.

Nieuwe Speurtocht

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 20 maart organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten. De vorige was, ook ondanks de corona maatregelen, weer een succes.

Elke keer zijn we weer blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen bij hun (schone) wijk.

De gemeente zorgt voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor de koffie en thee vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

NB. Corona is nog niet bedwongen en daarom willen we u vragen zich aan het onderstaande te houden zodat het opruimen zo verantwoord mogelijk kan gebeuren.

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt loopt, u op de bekende minstens 1,5  meter afstand tot elkaar, langs de materiaal tafels en pakt een hesje (en trekt die vast aan), een zak met een ring, een grijper en handschoenen.

Als u voorzien bent van de gewenste hulpmiddelen is er een tafel met koffie/thee/fris waarmee u alvast (weer op gepaste afstand tot elkaar) wat moed kan indrinken. Hebt u uw drinken op dan kiest u op de laatste tafel een route uit en gaat op pad.

Er is dus geen collectief start moment.

Het is de bedoeling dat tussen 9:30 uur en 10:00 uur gestart wordt. Tot 12:00 uur kunt u zich afmelden.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen.

Beste leden,

De weersverwachting voor aanstaande zaterdag 13 maart zijn zo slecht dat we hebben besloten om de opschoondag een week te verplaatsen.

Dus opschonen op 20 maart ipv 13 maart!

Verzamelen vanaf 09.30 bij de Schakel op de Verveerstraat. U kunt zich nog steeds opgeven. We hopen jullie dan te zien.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Monique de Vries-Wensing

Voor werkgroep sociaal was 2020 een heel zwaar jaar. Sociaal kon niet doorgaan door het vreselijke virus. We hadden hele leuke plannen gemaakt, maar die werden stuk voor stuk geannuleerd en we moesten bedenken wat wel zou kunnen. Veel van die plannen hebben we helaas ook weer moeten schrappen.

We hoopten dat 2021 heel anders zou beginnen, maar helaas zitten we weer vol in de lockdown. Inmiddels duurt dit al 11 maanden en lijkt het bijna alsof er geen eind aan komt. Gelukkig zal dat zeker wel gebeuren en zijn er ook mooie dingen voort gekomen uit deze periode.

De paar mensen die we wel zien en spreken, daarbij worden de banden hechter. Omdat we niet kunnen winkelen, vragen we nu om ons of iemand iets heeft en dat is duurzamer. We hebben kunnen genieten van mooie winterplaatjes en sneeuw en ijs hebben ook voor veel plezier gezorgd. De thuiswerkers waren even blij dat ze niet naar hun werk hoefden.

Sociaal blijft op zoek naar dingen die we wel kunnen organiseren en tips zijn van harte welkom!
Intussen zijn wij heel hard aan het bedenken wat kan wanneer er weer groen licht komt en zijn aan de slag gegaan met de 2e speurtocht in onze wijk.
Wij hopen dat jullie veel plezier hebben gehad met de eerste (terug te vinden op de website) en dat jullie deze zelfs leuker gaan vinden!

Veel wandel plezier met speurtocht Tuindorp Keverdijk!

SPEURTOCHT Tuindorp Keverdijk

Kent u alle wijken? Om onze wijken beter te leren kennen heeft de werkgroep Sociaal bedacht dat het leuk is dit te doen in de vorm van een fotospeurtocht.

Hieronder staat de link naar de fotospeurtocht, deze opent in een nieuw venster.

Veel plezier !!   SPEURTOCHT THIJSSEPARK

Het najaar is hèt moment om na te denken over zonnepanelen op het eigen dak.
Door nu voorbereidingen te treffen bent u klaar als in het voorjaar de zon weer volop gaat schijnen!

De werkgroep Duurzaam KTV wil u graag informeren over de inkoopactie van zonnepanelen die energiecoöperatie Wattnu dit najaar weer organiseert. De inschrijving voor deze actie loopt van 1 november t/m 31 december 2020. U kunt zich via deze link geheel vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de actie.

Wattnu heeft eerder dit jaar al ervaring opgedaan met deze inkoopactie: in het voorjaar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Groenpand. Groenpand is o.a. geselecteerd vanwege de kwalitatief goede panelen die geleverd worden tegen een scherpe prijs. En vanwege ervaring die Groenpand heeft met collectieve acties met particulieren.

De goede ervaringen van bewoners in het voorjaar hebben ertoe geleid dat Wattnu de samenwerking heeft verlengd voor deze najaarsactie. En in deze najaarsactie krijgt u zelfs meer vermogen door hetzelfde geld doordat de aangeboden panelen nu 330wp zijn. Dus meldt u aan en ontvang vrijblijvend een offerte voor panelen op uw eigen woning en draag op deze wijze zelf bij aan de gezamenlijke klimaatdoelstellingen.

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 12 december organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten. Ongetwijfeld wordt het net als vorige keer een groot succes.

Nog elke keer neemt het aantal vrijwilligers toe, een teken dat de actie leeft, maar ook een signaal dat veel bewoners betrokken zijn bij hun wijk.

De gemeente zorgt voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor de koffie en thee vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt krijgt u iets te drinken en materialen en kiest u een route uit. U kunt beginnen wanneer u uw drinken op hebt. Het duurt tot ongeveer 11:30 uur.

De huidige Coronamaatregelen betekenen voor de opruimdag het volgende:

 • Op dit moment is het toegestaan om in max groepjes van 4 en op 1,5 meter afstand buiten samen te komen
 • Indien er meer dan 30 personen zich aanmelden, dan dient de start in shifts plaats te vinden
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Koffie / drankjes ophalen en op gepaste afstand van elkaar nuttigen.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Op maandag 9 november was het zover. Na een lange periode van overleg en afstemming tussen de verschillende partijen, ging de hoognodige opfrisbeurt van het stukje openbaar groen dat in de volksmond bekend staat als het Spokenbos van start. Dit is het stuk groen waar een voetpaadje doorheen loopt van de hoek B. van Rooijenstraat/Jan Houtmanstraat naar de Kol. van Brienenstraat. De eerste dagen werd er vooral gekapt, gesnoeid en geruimd. Op donderdag 12 november kon de volgende fase van start gaan, het aanplanten van nieuwe beplanting.

Buurtbewoners en leden van het buurtplatform zijn hier samen met de gemeente druk mee in de weer geweest. Bij de keuze voor de nieuwe beplanting is gekeken naar een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voor mens en milieu.
Bloeiende planten, struiken en bomen die een gevarieerd en kleurrijk beeld geven en die een grote aantrekkingskracht hebben op insecten, vogels en andere dieren zoals egels. Verder is het voetpad vernieuwd en worden de speeltoestellen verplaatst naar een locatie waar meer gespeeld wordt. Ook zal er nog een afvalbak worden geplaatst.
De werkgroep groen kijkt met een tevreden gevoel terug op dit leuke project, dat vorm kreeg in samenwerking met de gemeente. Vol spanning is het nu wachten op het voorjaar, om te zien hoe de nieuwe beplanting aanslaat!

In het weekend van 3 en 4 oktober jl. zijn de 19 boomspiegels die het winkelcentrum Keverdijk rijk is, door werkgroep Groen, ingezaaid en afgezet met lint. Nu begint het verwachtingsvolle wachten!

Wat is een boomspiegel?
Dat is de strook grond rondom een boom.

Wat hebben we gedaan?
We hebben een zaadmengsel speciaal voor boomspiegels ingezaaid. Deze mix bestaat uit 20 meerjarige, inheemse soorten die juist gedijen bij de schrale en beperkte grond rondom een boom. Het zijn verder soorten waar vlinders en bijen juist van houden, wat de biodiversiteit in onze wijk weer versterkt. Omdat het zoveel verschillende soorten zijn, verwachten we dat iedere spiegel er een beetje anders uit gaat zien, afhankelijk van de grond en hoeveelheid zon op die plek.

Waarom zijn de spiegels ingezaaid?
Eén van de doelen van de werkgroep is om de twee winkelcentra te vergroenen en op te fleuren. Dat doen we middels jaarrond groene bloembakken en in de zomer bloeiende hanging-baskets en bloeiende boomspiegels.

Test!
Het inzaaien is een test. Wij zijn dan ook zeer benieuwd of en hoe dit zaad hier aanslaat, hoe de planten zich volgend jaar gedragen en of en hoeveel water ze in de zomer nodig hebben. Vanaf nu zullen we de spiegels dan ook goed in de gaten gaan houden. Daarnaast zullen de werkgroep Groen-leden en KTV-bestuursleden de komende tijd ook boomspiegels direct voor hun eigen huis inzaaien. Des te meer ingezaaide boomspiegels, des te meer ervaringen kunnen we de komende tijd opdoen.

Interesse?
We hebben nog een paar zakjes zaad over. Dus als u interesse heeft om ook een boomspiegel nabij uw huis in te zaaien? Geef ons dan een seintje, dan komen we even een zakje brengen! Maar: op = op. En wie weet, staan over een paar jaar álle boomspiegels van onze wijken ’s zomers in volle bloei?

Met groene groeten, Janneke en Mariska

Groen? Gewoon doen!

De werkgroep Verkeer is ook de afgelopen maanden druk bezig met situaties die de verkeersveiligheid in de wijk betreffen. Bezorgde en betrokken bewoners benaderen de werkgroep over verkeersgevaarlijke situatie met de vraag aan het BPF om hen te helpen deze te verbeteren.

Daarnaast is de werkgroep druk in de weer om gevaarlijke of ongewenste situaties die in de jongste ‘wijkschouw’ – van oktober 2019 – naar voren zijn gebracht in overleg met de  gemeente te laten verbeteren.

Zo is de werkgroep al een tijd bezig met de gevaarlijke verkeerssituatie op en rond de Burgemeester Visserlaan: er wordt nogal eens (veel) te hard gereden (zelfs meer dan 100 km/uur). De zebra bij de winkels is onoverzichtelijk en daarom voor gebruikers soms erg gevaarlijk. De uitritten uit de Vierhoven zijn dit ook, zeker wanneer er auto’s op de hoeken staan geparkeerd, op minder dan 5 meter van die hoek.

De parkeervakken op de burgemeester Visserlaan zijn zo smal dat nagenoeg alle geparkeerde auto’s met twee wielen op het fietspad staan. Een gevaarlijke en ongewenste situatie voor de vele fietsers, waaronder veel schoolkinderen.

De situatie in de straat Keverdijk is ook een belangrijk punt van zorg én bemoeienis voor de werkgroep. Ondanks de geldende snelheidslimiet van 30 km en de aanwezige drempeltjes wordt ook hier vaak veel harder gereden dan veilig is (tot 95 km/uur). Nu er sinds enige maanden een oversteekplaats is gemaakt voor fietsers en voetgangers over de (oude) Rijksweg richting korte Meerstraat is het fietsverkeer over die weg richting Keverdijk enorm toegenomen. De kruising van de korte Meerstraat en Keverdijk is voor deze fietsers gevaarlijk: veel verkeer op de Keverdijk houdt onvoldoende rekening met (fiets)verkeer van rechts en rijdt daarbij vaak harder dan de toegestane 30 km.

Het Buurtplatform en de werkroep Verkeer bespreken genoemde situaties – en vele andere – met de gemeente Gooise Meren, met onze wijkwethouder, de wijkadviseur en vooral ook met de wethouder Verkeer. Dat heeft recentelijk gelukkig ook tot acties van de gemeente geleid: het – als voorlopige maatregel – aanleggen van extra hogere verkeersdrempels op de straat Keverdijk en het plaatsen van waarschuwingsborden op de Keverdijk voor (fiets-)verkeer van rechts.

De toezegging is gedaan dat – vooruitlopend op een definitieve aanpassing van de situatie op de Burgemeester Visserlaan over een paar jaar – maatregelen worden genomen om de hoge snelheden hier te beperken, aandacht te geven aan het foutparkeren op de fietspaden en de situatie rond het zebrapad veiliger te maken, op korte termijn.

De leden van de werkgroep Verkeer zullen zich blijven inzetten om onveilige verkeerssituaties in de wijken veiliger te (laten) maken. Meedoen? Neem dan contact met ons op: secretariaat@buurtplatformnaarden.nl

NAARDEN – Een kleine veertig mensen – jong en oud – hebben zaterdag meegedaan aan de Opschoondag, die door Buurtplatform KTV werd geïnitieerd.
Over de opkomst is voorzitter Said Almakroudi laaiend enthousisast. “37 mensen, een hele grote opkomst. Het was een fantastische dag en mede door het mooie weer hebben we alle klusjes kunnen doen. Ik ben echt trots!” Ook wethouder Geert-Jan Hendriks, PvdA-fractievoorzitter Roelien Bekkema en nog meer collega’s van haar hebben meegeholpen. Alle deelnemers gingen met een zakje tulpenbollen naar huis. “De Opschoondag is heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt, maar ook nog eens een gezellige gezamenlijke activiteit”, zei Almakroudi eerder tegen deze krant. [Bron: BussumsNieuws]

Wattnu organiseert collectieve inkoopactie voor isolatie
Woon de digitale informatieavond bij op 30 september en/of schrijf u geheel vrijblijvend in voor de collectieve inkoopactie die loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020. Het is nu extra aantrekkelijk om twee of meer isolatiemaatregelen nog dit jaar uit te laten uitvoeren omdat tijdelijk géén 20%, maar liefst 30% van de kosten door de overheid wordt vergoed dankzij de SEEH-regeling.

Honderden euro’s besparen
Goede woningisolatie kan honderden euro’s per jaar besparen op uw energierekening, voor een comfortabelere woning zorgen én u draagt uw steentje bij aan het milieu.

Collectieve inkoopactie voor isolatie
De energiecoöperatie Wattnu* in Gooise Meren organiseert in samenwerking met Energie Verbonden**
in het najaar een collectieve inkoopactie voor isolatie van bodem, vloer, spouw en ramen om bewoners te ondersteunen en te ontzorgen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Inzet is onder andere een goed en betrouwbaar duurzaam aanbod, een scherpe prijs en goede service voor bewoners. We hebben meerdere leveranciers geselecteerd met meerdere producten zodat we verwachten voor alle situaties oplossingen te kunnen bieden. Dakisolatiemaatregelen zijn ook mogelijk; deze zijn echter vaak specifiek waardoor er geen collectief aanbod is. De gekozen leveranciers kunnen een offerte op maat voor u maken. Onze energiecoaches kunnen u ondersteuning bieden.

Aanmelden voor bijeenkomst en/of collectieve inkoopactie
Woensdag, 30 september om 20 uur volgt een informatiebijeenkomst waar we u verder over kunnen informeren. U kunt zich voor deze Zoom-bijeenkomst aanmelden via deze LINK. Wij sturen u daarna de inloggegevens voor deze avond.
Het is ook mogelijk om u zich volledig vrijblijvend al op te geven voor de collectieve inkoopactie door u HIER aan te melden.

Noteer 30 september alvast in uw agenda en zorg dat u deze informatie niet mist. Na aanmelding krijgt u verdere toelichting op het programma voor deze avond.

* Wattnu is een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen.
** Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van alle energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek.

De leden van werkgroep Groen hebben een verslag gemaakt betreffende de ideeën rond de herinrichting en het onderhoud van de geitenweide.

Klik hier voor het verslag

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 19 september organiseren we weer een Opschoondag in onze
buurten. Dit is natuurlijk heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt, maar ook
nog eens een gezellige gezamenlijke activiteit!
Daarnaast wil onze werkgroep groen dit moment gebruiken om uit een
aantal boomspiegels rond de winkels het onkruid te verwijderen, zodat
deze later als proef, kunnen worden ingezaaid.

Geef u op via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl en doe mee!

Wanneer? Zaterdag 19 september

Waar? Wijkcentrum de Scan (tijdelijk in de seniorenwoningen)

Hoe laat? Inloop 9.45 uur, koffie of thee staan klaar.
Om 10.00 uur gaan we dan van start.
Het duurt ongeveer tot 12.00 uur

Zakken, knijpers en handschoenen worden uitgedeeld.
Wilt u helpen bij het leeghalen van de boomspiegels, dan is zelf
tuingereedschap meenemen handig.
Wij hopen weer op veel enthousiaste aanmeldingen en mooi weer!

Namens het bestuur,

Said Almakroudi,
Voorzitter Buurtplatform KTV

Goedendag,

Graag zou ik mijzelf even aan u willen voorstellen; mijn naam is Stephanie Knook en ik ben sinds afgelopen mei waarnemend wijkagent Naarden voor de wijken Keverdijk, Vierhoven, Oranje Nassaupark Noord en het industriegebied.

Ik ben met vol enthousiasme en gedrevenheid begonnen aan deze functie en ik hoop dit ook aan u te kunnen overbrengen.

Weet dat u mij kunt contacten wanneer u vragen heeft, een casus wilt bespreken of een melding wilt maken.

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844, via de website/ het contactformulier www.politie.nl/mijnbuurt of via mijn politie Instagram: wijkagent_van_naarden

Met vriendelijke groet,
Stephanie Knook, waarnemend wijkagent.

Nadat de bloembakken in het centrum van de Keverdijk waren aangepakt, waren nu de bakken vóór de winkels aan de Burgemeester Jur. Visserlaan (bij de Hofjes) aan de beurt.

Werkgroep Groen is druk bezig geweest en alles staat er weer k(l)eurig bij!

 

Lieve buurtbewoners,

De buurtkastjes aan het J.P. Thyssepark en Irenehof 109 zijn bijna leeg.

Mocht u nog iets over hebben dan zien deze kastjes dit graag tegemoet! Bedankt namens het Buurtplatform KTV Naarden,

Said Almakroudi (voorzitter) en Bianca Leeflang-Vos (lid).

Op zaterdag 20 juni aanstaande willen we weer een opschoondag in onze buurten organiseren.

Afstand houden tijdens de werkzaamheden in de buitenlucht is natuurlijk geen enkel probleem. De gebruikelijke koffie-met-koek sessies voorafgaand aan en na afloop van het papierprikken zullen we echter helaas moeten overslaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat het nog steeds een gezellige gezamenlijke activiteit blijft. Daarnaast is het natuurlijk heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt.

Dus: Geef u op (secretariaat@buurtplatformnaarden.nl) en doe mee!

Verzamelen om 10 uur voor de deur van De Schakel )Kolonel Verveerstraat 74), waar zakken, knijpers en handschoenen zullen worden uitgedeeld. En dan gaan we met zijn allen een kleine twee uur aan de slag.

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV

Voorzitter Said Almakoudi

 

Op eerste Pinksterdag zijn verschillende leden van het Buurtplatform druk bezig geweest in de centrum van de Keverdijk. Alle bloembakken en boomspiegels staan weer vol met mooie kleuren en zien er weer tip top uit!

 

 

Sinds enkele weken is Werkgroep Groen in het bezit van een bakfiets.

De bakfiets wordt nu met name gebruikt om de planten in de boomspiegels en de bloembakken in het centrum van de Keverdijk water te geven. Daartoe is er een grote ton in de bak geplaatst welke gevuld kan worden met 100 liter water. Zeker in deze droge, zonnige tijden geen overbodige luxe!

Meerdere malen per week trekken de leden van Werkgroep Groen (Mariska, Janneke en Said) er met de fiets op uit om de planten water te geven.

Daarnaast kan de fiets uiteraard worden ingezet bij andere activiteiten van het Buurtplatform.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

Het mooie weer maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk!

Afgelopen weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren.
Wattnu, de energiecoöperatie voor Gooise Meren (zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen), organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Er is een uitgebreide leverancierselectie uitgevoerd, waaruit Groenpand als leverancier is geselecteerd.

De collectieve inkoopactie gaat 22 mei van start en duurt tot 30 juni as.

Gedurende deze periode kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de actie op wattnu.org

Vanwege de coronamaatregelen wordt er een online video-informatie avond georganiseerd op donderdag 28 mei om 20 uur.

Als u interesse heeft in deelname aan deze informatie avond kunt u zich vooraf aanmelden via wattnu.org/aanmelden/. Meer informatie over de inkoopactie is te vinden op de website wattnu.org.

Nieuwe actie: Online energiegesprek met €50,- waardebon

Deze week starten ruim 30 speciaal getrainde energiecoaches van Wattnu met gesprekken via telefoon en/of beeldbellen. Zij geven inwoners van Gooise Meren gratis advies op afstand bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen.

Samen wordt er gekeken welke kleine maatregelen relevant zijn. Vaak is het mogelijk om met enkele kleine investeringen en meer energie bewustzijn 10% op het energieverbruik te besparen. Kleine maatregelen zijn relatief goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrippen of LED-lampen.

Na afloop van het gesprek krijgt de aanvrager ook een ludieke placemat met 24 bespaartips, en een waardebon waarmee voor €50,- producten kunnen worden uitgezocht op de website www.energiebespaarshop.nl.

Aanmelden voor het gratis online energiegesprek kan via www.wattnu.org/actie. Wees er snel bij want er zijn 1000 waardebonnen van €50 beschikbaar.

Beste buurtbewoners!

Wij hopen dat wij in september weer samen mogen gaan repareren!

In dat geval is iedereen hartelijk welkom in de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, op zaterdag 3 september 2020.

Het Repair Café Naarden is gratis toegankelijk. Het draait om (samen) repareren.
We hebben voldoende gereedschap en materiaal en een aantal ervaren deskundigen op het gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enzovoort.
Er is een fooienpot aanwezig, waar we de kosten mee hopen te bestrijden.
Neem van thuis uw kapotte spullen mee. In het Repair Café gaat u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. En kijkt en leert…

De website van Repair Café Naarden vind u HIER.

Repaircafé® is een wereldwijd initiatief. Voor meer informatie klikt u hier!

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft het bestuur
besloten om zowel de Opschoondag (zaterdag 21 maart) als de Algemene
Ledenvergadering (ALV, maandag 30 maart) af te gelasten.

Weliswaar gaat het hier om activiteiten waar waarschijnlijk niet meer
dan 100 mensen op af komen, maar toch leek het ons verstandig om geen
onnodige risico’s te nemen.

De ALV zal op een later tijdstip georganiseerd worden. We zullen
daarover zo gauw als mogelijk mededelingen doen.

En er is in ieder geval al een volgende Opschoondag gepland op 20 juni.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Buurtplatform KTV,

Saïd Almakroudi,
voorzitter

Weggooien? Mooi niet!

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem.

Het Repair Café brengt daar verandering in!
Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.
Dus minder grondstoffen en minder energie en minder CO2-uitstoot.
We willen op een andere manier naar spullen kijken. En er opnieuw de waarde van inzien. We willen zo bijdragen aan een mentaliteitsverandering.
Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
Maar bovenal willen we laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café Naarden is gratis toegankelijk. Het draait om (samen) repareren.
We hebben gereedschap en materiaal en ervaren deskundigen.
Op het gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enzovoort.
We hebben wel een fooienpot, waar we de kosten mee hopen te bestrijden.
Neem van thuis uw kapotte spullen mee. In het Repair Café gaat u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. En kijkt en leert…
Iedereen is hartelijk welkom in de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, op zaterdag 4 april 2020.

De website van Repair Café Naarden vind u HIER.

Repaircafé® is een wereldwijd initiatief. Voor meer informatie klikt u hier!

Gezamenlijk de schouders onder een duurzame toekomst voor onze KTV wijken

Het initiatief
De campagne Energie besparen & duurzaam wonen in KTV is op 29 oktober jl. van start gegaan met een goed bezochte bewonersavond in de Tweemaster. De werkgroep is daarna met veel enthousiasme aan de opvolging begonnen.

Energie coaches in de wijk
In KTV is naar aanleiding van de bewonersavond de afgelopen weken de eerste energiecoach van de KTV opgeleid en gecertificeerd. Deze opleiding vindt plaats in samenwerking met energie coöperatie WattNu. Lijkt het u leuk om zelf de opleiding tot energiecoach te volgen om vervolgens zelf buurtgenoten op weg te helpen met het verduurzamen van de woning, laat het ons dan weten via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.

De collectieve inkoop actie KTV
U kunt tot 1 februari jl. deelnemen aan een collectieve inkoop voor isolatiemaatrelen. Voor de eerste 15 woningen is een woning opname gemaakt en de worden de eerste isolatie maatregelen de komende weken uitgevoerd.

Deze 15 woningen is nog maar het begin. Gezien de opkomst tijdens de bewonersavond ziet de werkgroep dat het onderwerp leeft in de wijk. De werkroep wil graag meedenken met bewoners en waar mogelijk ondersteunen bij het nemen van maatregelen.

Bent u wel van plan om maatregelen te nemen, maar is het er nog niet van gekomen om in beweging te komen, dan wil de werkgroep u graag helpen.

U weet welke maatregelen u wil nemen:
1) Ga dan nu naar onze ACTIEPAGINA, en maak uw interesse voor een vrijblijvende offerte direct kenbaar.

U wilt graag maatregelen nemen, maar twijfelt of u voldoende informatie heeft om de juiste keuze te maken:
2) Bekijk de modelwoning die overeenkomt met uw eigen woning voor een vergelijkbaar advies op onze WIJKPAGINA.
3) Bestudeer de bijgevoegde twee factsheets voor een toelichting en uitleg over bodem, vloer en spouw isolatie
4) Loop binnen bij het inloopspreekuur van het buurtplatform op 14 januari as (11:30-12:30 uur) of 28 januari as (20:00-21:00 uur) en stel uw vragen aan de aanwezige energiecoach.

U wilt graag mee doen, maar weet niet waar te beginnen:
5) Vraag een energiecoach gesprek aan KLIK HIER en een buurtgenoot komt bij u langs om met u mee te denken.

Mocht u vragen hebben of met de werkgroep willen overleggen, dan horen we dat graag via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.