Menu Sluiten

Werkgroep Minder Hinder

Werkgroep Minder Hinder Gooise Meren

De werkgroep Minder Hinder Gooise Meren is in 2016 ontstaan toen een bezorgde groep inwoners uit de verschillende kernen van Gooise Meren elkaar vonden in hun zorgen over de toenemende geluids- en milieubelasting van de snelwegen A1 en A6 maar ook van het alsmaar groeiende vliegverkeer.

Onze doelstelling is om die overlast bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen en mogelijke maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben wij een positie als vaste gesprekspartner van de gemeente opgebouwd en fungeren wij als klankbordgroep voor de gemeente bij de advisering over de inbreng van de gemeente bij de formele overleggen in de Schipholregio en met Rijkswaterstaat.

Als actieve bewonersvereniging zoeken wij waar mogelijk aansluiting bij de andere wijk- en buurtplatforms in Gooise Meren. Natuurlijk ook met het Buurtplatform KTV, zeker er nu in de buurt zorgen zijn over de reflectie van het geluid op de mogelijk aan te leggen zonnegeluidswal ter hoogte van het Naarderwoonbos. Daar willen we samen met het buurtplatform aandacht voor vragen bij de gemeente omdat er in de toekomst ook op andere plekken in Gooise Meren zonnecollectoren op geluidsschermen/-wallen voorzien zijn.

Naast een vaste kern van leden, hebben ruim 300 inwoners van Gooise Meren zich als sympathisant van de werkgroep laten registreren. Regelmatig ontvangen zij van ons nieuwsbrieven over de voortgang van de gesprekken met de gemeente, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen.

Door u op te geven als sympathisant laat u aan de gemeente zien dat u het belangrijk vindt dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de bestrijding van de geluids- en milieubelasting van het snelweg- en vliegverkeer. Dat kunt u doen op onze website en uw vragen of opmerkingen kunt u altijd sturen naar info@minderhindergooisemeren.nl.