Menu Sluiten

Verkeersschouw 9 april 2022

De werkgroep Verkeer heeft het initiatief genomen tot het houden van een “Verkeers- en veiligheidsschouw” in onze wijken. Bedoeling is te komen tot een inventarisatie van onveilige/te verbeteren verkeerssituaties en deze inventarisatie vervolgens door te nemen/te bezoeken met vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren. Dit uiteraard met de bedoeling dat de aangegeven situaties worden verbeterd/veilig gemaakt.

De schouw krijgt vorm door op zaterdag 9 april met elkaar – fietsend – vooraf opgegeven plekken in de wijken te bezoeken, te beschrijven en aan te geven wat er moet gebeuren om ze veiliger te maken.

Stap 1 is nu om vooraf die plekken te inventariseren en een fietsroute erlangs te plannen.
Daartoe roept  de werkgroep Verkeer u op om onveilige (verkeers-)  situaties in de wijken door te geven:

  1. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar die situatie(s) zich bevindt/bevinden: straat/straten,huisnummers, liefst met fotos erbij
  2. Geef vervolgens aan wat er volgens u moet gebeuren om de situatie veilig(er) te maken.

Nogmaals: het gaat ons om verkeerssituaties maar ook om andere onveilige situaties in de openbare ruimte.

Wil u zaterdagochtend 9 april de situatie persoonlijk toelichten geef dat dan ook aan in uw melding samen met het telefoonnummer waar u op zaterdag tussen 9 en 12 uur te bereiken bent. We bellen u dan zodra we op uw “meldpunt” aankomen.

U kunt uw melding doorgeven via e-mail aan: werkgroepverkeer@buurtplatformnaarden.nl