Menu Sluiten

Veiligheid

De werkgroep Verkeer is ook de afgelopen maanden druk bezig met situaties die de verkeersveiligheid in de wijk betreffen. Bezorgde en betrokken bewoners benaderen de werkgroep over verkeersgevaarlijke situatie met de vraag aan het BPF om hen te helpen deze te verbeteren.

Daarnaast is de werkgroep druk in de weer om gevaarlijke of ongewenste situaties die in de jongste ‘wijkschouw’ – van oktober 2019 – naar voren zijn gebracht in overleg met de  gemeente te laten verbeteren.

Zo is de werkgroep al een tijd bezig met de gevaarlijke verkeerssituatie op en rond de Burgemeester Visserlaan: er wordt nogal eens (veel) te hard gereden (zelfs meer dan 100 km/uur). De zebra bij de winkels is onoverzichtelijk en daarom voor gebruikers soms erg gevaarlijk. De uitritten uit de Vierhoven zijn dit ook, zeker wanneer er auto’s op de hoeken staan geparkeerd, op minder dan 5 meter van die hoek.

De parkeervakken op de burgemeester Visserlaan zijn zo smal dat nagenoeg alle geparkeerde auto’s met twee wielen op het fietspad staan. Een gevaarlijke en ongewenste situatie voor de vele fietsers, waaronder veel schoolkinderen.

De situatie in de straat Keverdijk is ook een belangrijk punt van zorg én bemoeienis voor de werkgroep. Ondanks de geldende snelheidslimiet van 30 km en de aanwezige drempeltjes wordt ook hier vaak veel harder gereden dan veilig is (tot 95 km/uur). Nu er sinds enige maanden een oversteekplaats is gemaakt voor fietsers en voetgangers over de (oude) Rijksweg richting korte Meerstraat is het fietsverkeer over die weg richting Keverdijk enorm toegenomen. De kruising van de korte Meerstraat en Keverdijk is voor deze fietsers gevaarlijk: veel verkeer op de Keverdijk houdt onvoldoende rekening met (fiets)verkeer van rechts en rijdt daarbij vaak harder dan de toegestane 30 km.

Het Buurtplatform en de werkroep Verkeer bespreken genoemde situaties – en vele andere – met de gemeente Gooise Meren, met onze wijkwethouder, de wijkadviseur en vooral ook met de wethouder Verkeer. Dat heeft recentelijk gelukkig ook tot acties van de gemeente geleid: het – als voorlopige maatregel – aanleggen van extra hogere verkeersdrempels op de straat Keverdijk en het plaatsen van waarschuwingsborden op de Keverdijk voor (fiets-)verkeer van rechts.

De toezegging is gedaan dat – vooruitlopend op een definitieve aanpassing van de situatie op de Burgemeester Visserlaan over een paar jaar – maatregelen worden genomen om de hoge snelheden hier te beperken, aandacht te geven aan het foutparkeren op de fietspaden en de situatie rond het zebrapad veiliger te maken, op korte termijn.

De leden van de werkgroep Verkeer zullen zich blijven inzetten om onveilige verkeerssituaties in de wijken veiliger te (laten) maken. Meedoen? Neem dan contact met ons op: secretariaat@buurtplatformnaarden.nl