Menu Sluiten

Transitievisie Warmte

Het is alom bekend: de aarde warmt op en we moeten met zijn allen heel snel het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Op dit moment gebruiken de meeste mensen voor de verwarming van hun huis nog voornamelijk gas. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de landelijke overheid aan alle gemeenten in Nederland gevraagd een visie te ontwikkelen hoe “van het gas af” te gaan.

Ook Gooise Meren heeft nu zo’n “Transitievisie Warmte” opgesteld. Op basis daarvan zullen concrete plannen ontwikkeld worden hoe wij hier in Gooise Meren, wijk voor wijk, de overstap gaan maken naar een andere bron om onze huizen te verwarmen.

Daar zal natuurlijk in de komende tijd allerlei informatie over verspreid gaan worden. Maar misschien wilt u nu al weten wat dit voor u als bewoner van een van de KTV-wijken gaat betekenen. Denk daarbij aan heel praktische vragen als “loont het voor mij nog de moeite om nu een nieuwe cv-ketel aan te schaffen?”.

Dan is daarvoor op dinsdag 31 mei een mogelijkheid. Om 20 uur zal Karin van Schuppen, de auteur van die Transitievisie Warmte, dan aan de leden van onze werkgroep Duurzaam informatie geven. En daar kan een beperkt aantal geïnteresseerde leden (maximaal ongeveer twintig) bij aanschuiven. In verband met de beperkte ruimte is tevoren opgeven noodzakelijk (uiterlijk 24 mei, via werkgroepduurzaamheid@buurtplatformnaarden.nl.