Menu Sluiten

Transitie Warmte (2)

Het is alom bekend: de aarde warmt op en we moeten met zijn allen heel snel het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Op dit moment gebruiken de meeste mensen voor de verwarming van hun huis nog voornamelijk gas. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de landelijke overheid aan alle gemeenten in Nederland gevraagd een visie te ontwikkelen hoe “van het gas af” te gaan.

Ook Gooise Meren heeft nu zo’n “Transitievisie Warmte” opgesteld. Op basis daarvan zullen concrete plannen ontwikkeld worden hoe wij hier in Gooise Meren, wijk voor wijk, de overstap gaan maken naar een andere bron om onze huizen te verwarmen.

Daar zal natuurlijk in de komende tijd allerlei informatie over verspreid gaan worden. Maar misschien wilt u nu al weten wat dit voor u als bewoner van een van de KTV-wijken gaat betekenen. Denk daarbij aan heel praktische vragen als “loont het voor mij nog de moeite om nu een nieuwe cv-ketel aan te schaffen?”. Of: “wat betekent een wet die tenminste een hybride warmtepomp gaat verplichten voor mij?”

Op dinsdag 31 mei bestaat de mogelijkheid om hier meer over te horen. Heel laagdrempelig, bij u om de hoek, in De Plataan. Om 20 uur zal Karin van Schuppen, de auteur van die Transitievisie Warmte, dan aan onze werkgroep Duurzaam informatie geven. En daar kan een beperkt aantal geïnteresseerde leden van ons Buurtplatform (maximaal ongeveer twintig) bij aanschuiven. In verband met de beperkte ruimte is tevoren opgeven noodzakelijk, uiterlijk 28 mei, via  werkgroepduurzaamheid@buurtplatformnaarden.nl.