Menu Sluiten

Opschoondag 19 maart jl.

 

 

Zaterdag 19 maart was een landelijke opschoondag en dus waren er op veel plekken in onze gemeente initiatieven om de buurt zwerfafval vrij(er) te maken. Uiteraard ook bij ons. Een grote opkomst van bekende en nieuwe gezichten uit de buurt.

Bij het verzamelen in de Plataan werden de opschoners getrakteerd op en heerlijke muffin namens bakkerij Tetteroo.

Door de grote opkomst is in alle drie de wijken (Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven) afval verzameld. De stapel blauwe vuilzakken voor de deur van de Plataan werd hoger en hoger. Er is weer heel veel vuil opgehaald.

Meneer en mevrouw Bos nemen deze maand afscheid van de Plus en gaven alle deelnemers na het opschonen een traktatie.

Namens het buurtplatform en de werkgroep opschonen dank aan Bakkerij Tetteroo, Plus Bos en vooral aan alle buurtgenoten die hebben geholpen!

De eerstvolgende opschoondag is op zaterdag 18 juni; zet u deze vast in de agenda?!