Menu Sluiten

Ontwikkelingen omtrent Coronavirus

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft het bestuur
besloten om zowel de Opschoondag (zaterdag 21 maart) als de Algemene
Ledenvergadering (ALV, maandag 30 maart) af te gelasten.

Weliswaar gaat het hier om activiteiten waar waarschijnlijk niet meer
dan 100 mensen op af komen, maar toch leek het ons verstandig om geen
onnodige risico’s te nemen.

De ALV zal op een later tijdstip georganiseerd worden. We zullen
daarover zo gauw als mogelijk mededelingen doen.

En er is in ieder geval al een volgende Opschoondag gepland op 20 juni.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Buurtplatform KTV,

Saïd Almakroudi,
voorzitter