Menu Sluiten

Naarden buiten de Vesting

Verkeersonderzoek
De gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland willen een helder beeld hebben van de consequenties van de vaarverbinding voor het wegverkeer. Op basis van de resultaten maakt de politiek een afweging of deze consequenties acceptabel zijn of niet. Om het effect van de brugsluitingen te bepalen heeft de gemeente gebruik gemaakt van een zogenaamd  dynamisch verkeerssimulatiemodel. Een dergelijk verkeerssimulatiemodel kan nauwkeurig en realistisch van seconde tot seconde laten zien wat er op de weg gebeurt gedurende een bepaalde periode van de dag waarin de brugsluitingen plaatsvinden.

Hierbij de link naar de nieuwsbrief “Van Gooimeer naar Vecht”, betreffende de mogelijke verkeerseffecten van Naarden buiten de Vesting.  Nieuwsbrief

Voor meer informatie : Naarden buiten de Vesting