Menu Sluiten

Informatieavond Geluidsmetingen

Op donderdag 6 april was er, in de Plataan, een informatieavond over geluidsmetingen in de wijken Keverdijk en Thijssepark. De zaal zat behoorlijk vol, er was veel belangstelling. Namens de gemeente was wethouder Barbara Boudewijnse aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook het bureau dat de metingen gaat uitvoeren was aanwezig.

De avond begon met uitleg over de metingen en de mogelijke effecten van de geplande geluidswal in het Naarder Woonbos. Deze geluidswal is het gevolg van een burgerinitiatief van de bewoners aldaar. Deze avond was echter niet bedoeld om dat plan te bespreken, we hadden het specifiek over de gevolgen voor onze wijk.

Merkwaardig genoeg heeft Rijkswaterstaat ooit, middels berekeningen, vastgesteld dat er in het Naarderbos maximaal 60dB en in onze wijk max. 65dB overlast mag plaatsvinden. Hierdoor is het noodzakelijk om een geluidsmuur te plaatsen in het Naarderbos. Dit verschil in maximale overlast is onverklaarbaar, zowel door gemeente als deskundigen. Er is een toezegging gedaan, dat uitgezocht zal worden hoe dit tot stand is gekomen, en vooral of dit terecht is.

De metingen in onze wijk zullen een zogenaamde nul-meting zijn. Op verzoek van aanwezigen is een extra meetpunt gekozen, de wethouder heeft dit toegezegd, bij de Van Limburg Stirumlaan. Indien de nul-meting onder het toegestane maximale getal blijft, zal over een paar jaar nogmaals een meting plaatsvinden, om te controleren of de nieuwe geluidswal, met de zonneschermen erop, de geluidsoverlast verhoogd heeft.

Op verzoek van aanwezigen werd ook de termijn van de metingen verlengd, om bij meerdere windrichtingen inzicht in de geluidsoverlast te krijgen.