Menu Sluiten

De Gooise Meren Prijs !

Iedereen van harte gefeliciteerd met “De Gooise Meren Prijs” die aan ons allemaal is toegekend!


Voor de KTV-ers die aanwezig waren op de Nieuwsjaarreceptie van de Gemeente op 9 januari, was het een grote verrassing dat ze deze vrijwilligers-groepsprijs in ontvangst mochten nemen.

De toekenning is een duidelijk teken vanuit de gemeente dat onze betrokkenheid bij de buurt gezien en gewaardeerd wordt. Vanuit het bestuur hopen we dat het ook een aansporing is voor buurtbewoners die nog geen lid zijn, om zich nu wél aan te sluiten bij ons platform of zich op een andere manier in te zetten voor hun wijk. En wellicht heeft het zelfs een positieve uitstraling naar andere bewonersplatforms in Gooise Meren.

In ieder geval hebben wij als KTV goede voornemens om verder te gaan op het ingeslagen pad en te blijven werken aan veilige, schone, groene en sociale wijken. In dat verband hebben we begin deze week een sessie gehad met een grote groep leden van de werkgroepen en het bestuur om weer eens stil te staan bij wat er wel of niet goed loopt, waar we meer of minder nadruk op moeten leggen en -niet in de minste  plaats- de continuïteit van de vereniging. De avond leverde nuttige suggesties op, waar we tijdens de Algemene Ledenvergadering zeker op terug zullen komen.

De Opschoondag afgelopen zaterdag was weer een mooi voorbeeld van een bijna wonderbaarlijk succes: ondanks de voortdurende regen waren er behoorlijk wat mensen op komen dagen. En er zijn weer behoorlijk wat zakken zwerfvuil bijeengesprokkeld, zoals uit het stukje hieronder blijkt. Een groot compliment voor al deze doorzetters!
Zoals gezegd: de avond met alle werkgroepsleden leverde veel nuttigs op, maar maakte ook weer eens extra duidelijk hoe belangrijk het is dat nieuwe mensen zich melden. Nieuwe vrijwilligers, betrokken buurtbewoners die actief bij willen dragen aan ons Buurtplatform. Als bestuurslid of op een andere manier. Dus hierbij opnieuw een oproep om dat vooral te doen!

Namens het bestuur,
Saïd Almakroudi, voorzitter