Menu Sluiten

De geiten zijn verhuisd!

De afgelopen jaren is er op initiatief van het bestuur gekeken naar de toekomst van de zogenaamde “geitenweide”, gelegen tegen de Trekvaart aan de buitenrand van de wijk Thijssepark.

Er is in die periode gesproken met de vrijwilligers die al jarenlang voor de dieren zorgen en de gemeente. Er is een enquête gehouden onder de omwonenden en natuurlijk is de leden van het Buurtplatform naar hun mening gevraagd. Er is gekeken naar verschillende opties. En uiteindelijk heeft, na veel discussie, een afrondende besluitvorming plaatsgevonden in de Algemene Ledenvergadering van 28 juni vorig jaar. Conclusie: akkoord van de leden voor het project om van de geitenweide een voedselbos te maken. En akkoord van de leden om, in dat kader, de geiten vanaf 31 december 2021 naar een andere locatie te verhuizen.

Dus is er vanaf september gezocht naar een geschikte plek. Daarbij gaven Anouk en Nicole, contactpersonen van de geitenverzorgers, aan dat ze het liefst een plek zagen die sterk lijkt op die waar de dieren tot nu toe gestaan hadden. Dat wil zeggen: betrekkelijk kleinschalig, veel ruimte, niet al teveel andere geiten (zodat ze niet hun plekje in een grotere kudde zouden hoeven te bevechten) en regelmatig wat aanloop van mensen. Immers: de geitenweide bij het Thijssepark bestond in deze vorm al 13 jaar en de dieren hebben daar vrijwel hun hele leven gestaan.

Het vinden van een dergelijke plek in de onmiddellijke omgeving van Gooise Meren is helaas niet gelukt. Maar gelukkig kwamen we op gegeven moment in gesprek met “Geit+Wij”, een soort kleinschalige kinderboerderij in IJhorst, helemaal in Drenthe! Na nog wat oriënterende contacten bleek alles te klikken en werd op zaterdag 5 februari een trailer gehuurd om de dieren naar Drenthe te vervoeren. Bijgaand wat foto’s van deze dag.

Om te beginnen kostte het nogal wat overredingskracht (en veel “biks”, wat café-noir koekjes en een behendige snoekduik van de vriend van Anouk) om de dieren in de trailer te krijgen.

Daarna een rustige (niet stormachtige!) rit naar IJhorst, waar de beheerders van de geitenweide aldaar de dieren met open armen ontvingen. Zij vonden de geiten erg mooi: duidelijk dat ze steeds goed verzorgd waren geweest (een compliment voor het team van geitenverzorgers van Thijssepark!).

Met name konden de IJhorsters zich nauwelijks voorstellen dat de blonde geit (die hier aan een soort hondenleidsel uit de trailer wordt gehaald) al 14 jaar is.

Op hun nieuwe plek werden de dieren eerst naar de stal gebracht, onder nieuwsgierige blikken van de al aanwezige geiten en kippen. In die stal kregen ze voor de eerste dagen een apart hok tot hun beschikking om daar rustig bij te komen van de reis.

Inmiddels hebben we uit IJhorst gehoord dat alles goed gaat: ze lopen zonder problemen samen met de andere geiten in de wei. Begrijpelijkerwijs vinden degenen die in Naarden de afgelopen jaren met veel liefde en plezier voor ze gezorgd hebben het jammer dat de geiten vertrokken zijn. Maar ze hebben laten weten blij te zijn te horen dat het goed met de dieren gaat en dat ze een goede weide gevonden hebben.