Menu Sluiten

Buurtplatform opheffen ??!

De laatste Nieuwsbrief staat voor het grootste deel in het teken van de voorbereiding van de komende Algemene Ledenvergadering (ALV).
Een heel belangrijke ALV omdat, zoals het er nu uitziet, de kans groot is dat we dan moeten besluiten om de Vereniging Buurtplatform KTV te gaan opheffen.


Dat zit als volgt. Zoals bekend zijn we al meer dan een jaar op zoek naar nieuwe bestuursleden. Al die tijd hebben we de zaak draaiende gehouden door binnen het bestuur de taken wat te verdelen. Helaas vertrekken straks twee van de huidige bestuursleden. Simpelweg omdat ze, na een aantal jaren bestuurswerk, hun tijd aan andere activiteiten willen en moeten besteden. Zonder versterking wordt het voor de drie resterende bestuursleden onmogelijk om de vereniging gaande te houden. En dus zouden we dan alles moeten stoppen.

Dat is volgens ons erg jammer. Want we hebben de afgelopen jaren iets neergezet met zijn allen. Zie bijvoorbeeld wat er allemaal in onze Nieuwsbrieven voorbij komt. En zie ook de Gooise Meren Vrijwilligersprijs die we begin dit jaar kregen.

We denken natuurlijk al een tijdje na over een mogelijke oplossing. In dat kader hebben we begin dit jaar een bijeenkomst gehad met alle werkgroepsleden om ideeën op te halen. Daar zijn nuttige tips uit voortgekomen (waar we tijdens de ALV ook nog het een en ander over zullen zeggen), maar nog geen werkbare oplossing. Want hoe dan ook: een bestuur als vaste kern is nodig om de boel te coördineren. En dus mensen  die er voldoende tijd in kunnen en willen steken.

Daarom hierbij een LAATSTE OPROEP aan iedereen die een bijdrage wil leveren als bestuurslid om zich te melden (kan bij een van de bestuursleden of via info@buurtplatformnaarden.nl).

We zullen dan op korte termijn contact opnemen voor een gesprek, zodat we van elkaar goed weten wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Daarbij zullen we zeker ook creatief kijken naar hoe de werkzaamheden tussen de bestuursleden onderling en tussen bestuur en werkgroepen verdeeld kunnen  worden.

Tijdens de ALV zullen we de balans opmaken. Gloort er inmiddels een reële mogelijkheid om door te gaan? Of plannen we ter plekke een tweede ALV in om het besluit te nemen de vereniging op te heffen? Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen.

Binnenkort sturen we de agenda en andere vergaderstukken voor de ALV (die plaats zal vinden op 27 maart) rond. Daarin zullen we alles nog eens uitleggen.

En nu maar hopen dat de aanmeldingen binnenstromen!

Namens het bestuur,

Saïd Almakroudi, voorzitter