Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering

Maandag 28 juni om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden in basisschool De Tweemaster.

De uitnodiging voor deze ALV is, met de agenda en alle bijbehorende stukken, zaterdag 12 juni per email naar alle leden verstuurd.

Mocht u geen uitnodiging voor de ALV ontvangen hebben, kijk dan voor alle zekerheid even in uw “spam” of “ongewenste email” box. Mogelijk dat daar onze ALV-mail in terecht is gekomen (helaas komt dat nog steeds voor, vooral bij mensen met email via KPN). Mocht u niets vinden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten: dan sturen we alle stukken nog eens op een andere manier.

We hopen op een goede opkomst: het zou fijn zijn iedereen weer eens te zien, zo na die lange periode van corona-lockdowns. En er is voldoende te bespreken. Zo willen we in ieder geval de besluitvorming over de toekomst van de geitenweide afronden.

Gezien de nu nog geldende corona-maatregelen is het wel van belang dat u zich van tevoren aanmeldt, zodat we opkomst tevoren goed kunnen inschatten en kijken of de veiligheidsmaatregelen die we nemen voldoende zijn.

We zullen tijdens de ALV natuurlijk ook weer proberen een overzicht te geven van diverse lopende zaken die van belang zijn voor onze buurten. En voor al dat soort activiteiten zijn we ook steeds op zoek naar leden die actief willen bijdragen aan zoiets als de organisatie van onze beroemde Opschoondag of binnen een van de werkgroepen. Maar we zijn ook op zoek naar versterking van het bestuur: zie bijvoorbeeld het bericht hieronder (dat ook als oproep in het Naarder Nieuws zal verschijnen).

Mocht u onverhoopt op maandag 28 juni verhinderd zijn en niet naar de ALV kunnen, laat dan uw stem niet verloren gaan. U kunt een ander lid van het Buurtplatform dat wél naar de vergadering  gaat eenvoudig machtigen om voor u te stemmen als u voldoet aan de volgende regels uit de statuten:

– Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
– Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
– Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
– Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Eenvoudig gezegd: u stuurt een simpel mailtje naar info@buurtplatformnaarden.nl waarin u zet welk ander lid u machtigt. Uiteraard bespreekt u met dat andere lid hoe er voor u gestemd moet worden.

En als u niemand kent die die avond gaat, dan kunt u ook een van de bestuursleden machtigen om voor u te stemmen. Het betreffende bestuurslid neemt dan van te voren even contact op om te horen hoe u wilt stemmen.

Hopelijk zien we elkaar maandag 28 juni. En in ieder geval wens ik iedereen een mooie en corona-vrije zomer toe.

Saïd Almakroudi,
voorzitter