Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering !

Beste buurtbewoners,

Hierbij een herinnering aan de komende Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV, aanstaande maandag (27 maar) is extra belangrijk omdat we dan moeten zien of er voldoende mensen zijn die het bestuur willen komen versterken. In de vorige nieuwsbrief hebben we de noodklok geluid, nadat een paar vertrekkende bestuursleden hadden aangegeven zich helaas niet herkiesbaar te willen stellen.

Gelukkig hebben inmiddels twee betrokken leden van de vereniging aangegeven dat ze zich kandidaat willen stellen. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee.
Maar daarmee is de zaak nog niet helemaal gered: we hebben nog een paar takenpakketten waar we extra menskracht voor nodig hebben. Dus onze oproep is nog steeds van kracht: als u denkt zich nuttig te kunnen maken binnen het bestuur van onze vereniging en daar ook wat tijd voor vrij kunt maken, laat ons dat zo spoedig mogelijk weten! In een oriënterend gesprek kunnen we dan zien wat de mogelijkheden zijn.

Ondanks deze zorgen over het voortbestaan van de vereniging, gaan de activiteiten natuurlijk onverminderd door. En daar zal tijdens de ALV ook het een en ander over gezegd worden. Bijvoorbeeld over de succesvolle eerste “handen uit de mouwendag” voor het voedselbos-in-wording, de Hof van Thijsse. En over de enquête over de zogenaamde “deelmobiliteit”, die natuurlijk nog steeds ingevuld kan worden (zie hieronder). Daarnaast zullen we vooruit blikken naar de informatieavond van de gemeente over geluidsmetingen in onze buurt.

We hopen dus alle lezers van deze Nieuwsbrief aanstaande maandagavond te zien.

Tot dan!

Namens het bestuur,

Saïd Almakroudi, voorzitter

PS: de agenda en vergaderstukken zijn vrijdag 10 maart per email naar alle leden verstuurd. Mocht u niets ontvangen hebben, laat dit dan zsm even weten!

Dus:

Maandag 27 maart 2023 om 20:00 uur, inloop vanaf (19:30 uur), de Algemene Ledenvergadering Buurtplatform KTV.

Locatie: Plataan, Majoor Kampsstraat 3

Beknopte agenda:

Jaarverslag en afronding 2022
Jaarplan en begroting 2023
Situatie bestuur en toekomst Buurtplatform KTV