Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering, 14 maart 2022

Een andere mogelijkheid om buurtgenoten te leren kennen en te horen wat er zoal speelt in de KTV-wijken is de Algemene Ledenvergadering. Op maandag 14 maart om 20 uur vindt die plaats, in de Plataan inloop vanaf 19:30 uur

Natuurlijk moeten er dan wat administratieve punten afgehandeld worden. Maar laat u daardoor niet afschrikken.

Het grootste deel van de avond staat in het teken van wat nu belangrijk is voor ons aller leven in de buurt. Zo zullen actieve werkgroepleden vertellen met welke projecten ze bezig zijn. Natuurlijk staat het “Hof van Thijsse” (voedselbos)-project van de werkgroep Groen op de agenda. De voorbereidingen daarvoor gaan gestaag voort, zeker nu de geitjes inmiddels naar een andere locatie zijn verhuisd (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Maar dat is absoluut niet het enige vergroenende en verbindende project waar we mee bezig zijn. En er is info die misschien nog nuttig kan zijn in die verkiezingsweek, bijvoorbeeld over de zonnegeluidswal langs de A1. Dus: kom, luister en praat mee!

Kennismaken, vragen, luisteren en meepraten kan ook tijdens de inloopspreekuren van het bestuur. Elke tweede dinsdag van de maand van 11:30 – 12:30uur en elke vierde woensdag van de maand van 15 – 16 uur in De Plataan. U bent dan van harte welkom!

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV,
Saïd Almakroudi, voorzitter