Menu Sluiten

Aanpassingen Burg. Jur. Visserlaan

Zoals in de inleiding van de nieuwsbrief al aangegeven werd de start van de werkzaamheden op  de Burgemeester Jur. Visserlaan nog geen week van tevoren aangekondigd. Daardoor werden ook wij verrast en konden we in de vorige Nieuwsbrief geen vooraankondiging plaatsen. Maar in de voorbereidingsfase hebben we wel diverse keren overleg gehad met zowel ambtenaren als politiek van de gemeente Gooise Meren.

Daarbij was onze insteek steeds: breng de (veel te hoge) snelheid omlaag, maak de voetgangersoversteekplaats veiliger en zorg dat het illegaal parkeren van auto’s op het fietspad wordt tegengegaan. Het ligt voor de hand dat als het asfalt aan vervanging toe is dat dit soort wensen meteen worden meegenomen.

Zo’n vraag lijkt een open deur. Maar niets is minder waar. Het blijkt steeds weer lastig om, binnen de kaders van de langetermijnplanning van allerlei werkzaamheden die de Gemeente in de openbare ruimte wil laten uitvoeren, op het juiste moment zo’n punt te maken. Vaak is het heel lang “te vroeg” in de planfase. En dan plotseling is het “te laat” om nog iets te veranderen.

Gelukkig lijkt het dit keer goed te zijn gegaan, en we dan zijn dan ook blij met het constructieve overleg dat we met de wethouder en ambtenaren gehad hebben. De weg wordt nu zo aangelegd dat parkeren op het fietspad verleden tijd is door verbreding van de parkeervakken. Daardoor wordt ook de rijbaan smaller, hetgeen een snelheidsbeperkende werking heeft, nog eens versterkt door de aanleg van een drempel, zodat men zich hopelijk echt aan de daar geldende maximumsnelheid van 50 km per uur zal gaan houden.

Ook wordt de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de winkels verhoogd en de zichtbaarheid verbeterd. En hopelijk binnenkort voorzien van een VRI (verkeersregelinstallatie, “stoplicht”). Omdat deze in de oorspronkelijke plannen nog niet was opgenomen, moet hier nog budget voor gevonden worden. Maar onze nieuwe wijkwethouder, Nico Schimmel, gaat het plan aan de Raad voorleggen en verwacht dat hier zeker goedkeuring voor gegeven zal worden (immers: dit is een bekend knelpunt, met in de afgelopen jaren een aantal ongelukken en bijna-ongelukken).